главная страница / библиотека / обновления библиотеки

Музейні читання. Матеріали наукової конференції  Музею історичних коштовностей України (с 2005 — «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки»).</h3>
<h3>// Київ: 1993-... [ серия ]

Музейні читання.

Матеріали наукової конференції Музею історичних коштовностей України

(с 2005 — «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки»).

// Київ: 1993-...

 

 

 • 19931993 (1993)1994 (1996)1996 (1996)1996 (1998)1999 (1999)1999 (2000)

 

 • 2000 (2001)2001 (2002)2002-2003 (2006)

 

 • 2005 (2006)2006 (2007)2007 (2008)2008 (2009)2009 (2010)

 

 • 2010 (2011)2011 (2012)2012 (2013)2013 (2014)2014 (2015)

 

 • 2015 (2018)2016 (2017)2017 (2018)2019 (2021)

 

 

 


Пам’ятки декоративно-ужиткового мистецтва із колекцій Музею історичних коштовностей України — філіалу Національного музею історії України. Київ: 1993.

Пам’ятки декоративно-ужиткового мистецтва із колекцій Музею історичних коштовностей України — філіалу Національного музею історії України.   ^

Тематичний збірник наукових праць.

// Київ: 1993. 84 с. ISBN 5-7707-4262-3 (?)

 

С.М. Чайковський, О.В. Старченко. Слово до читачів. — 3

М.В. Русяева. Естетичнi принципи відображення скіфів у грецькій торевтиці. — 8

А.С. Клочко. Скіфський дитячий костюм. — 28

Ж.Г. Арустамян. Максим Бишевський — майстер-срібляр XIX століття. — 51

Ж.Г. Арустамян. Ювелірна фабрика Йосипа Маршака. — 63

Б.Б. Гарбуз. Реконструкція київського скарбу саманідських дірхемів. — 74

 

Умовні скорочення. — 83

 

 


Дослідження старожитностей України.   ^

Тези доповідей наукової конференції
Музею історичних коштовностей України — філіалу Національного музею історії України. Січень 1993 р.

// Київ: 1993. 46 с.

 

I. Вивчення музейних колекцій.

 

Клочко Л.С. Скіфський жіночий одяг. — 2

Безсонова С.С. Щодо одного скіфо-еллінського культу. — 5

Білозор В.П. До питання про взаємозв’язки скіфського та франкського [фракiйского] мистецтв. — 7

Фіалко О.Е. Сюжет з кентавром на фракійській збруї з кургану Огуз. — 9

Русяєва М.В. Синтез образотворчих i декоративних елементів на виробах торевтики з зображенням скіфів. — 12

Гаврилюк Н.О. Свійські тварини на золотих виробах із скіфських поховань. — 14

Гарбуз Б.Б. Золотий римський медальйон з о. Верхівні. — 16

Черненко О.Є. Давньоруські скарби в зібранні Чернігівського музею. — 19

Михайлова Р.Д. Греко-скіфський сюжет на керамічних плитках iз Древнього Галича. — 20

Арустамян Ж.Г. Деякі проблеми вивчення творчості Київських ювелірів XIX ст. — 22

Волковинська О.А. Клейма на предметах колекції iудаїки із зібрання Музею історичних коштовностей України. — 24

Романовська І.О. Корони Тори в зібранні МІКУ. — 26

Мішнєва О.I. Панагіар Київського золотаря XVII ст. Федіра. — 28

 

II. Археологічні дослідження.

 

Скорий С.А. Хронологія кіммерійских поховань Українського лісостепу. — 30

Мурзін В.Ю., Ролле Р. Про задачі та перспективи Бельскої експедиції Інституту археології АН України. — 34

Кубишев А.І. Археологічні дослідження на Півдні України. — 36

Болтрик Ю.В. Основні скупчення поселенських структур скіфської доби. — 40

Симоненко О.В. Поховання шляхетного сармата в Побужжі. — 43

 

 


Музейні читання. Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України — філіалу Національного музею історії України. Грудень 1993 р. Київ: 1995.

Музейні читання.   ^

Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України — філіалу Національного музею історії України. Грудень 1993 р.

// Київ: 1995. 60 с.

 

Видатні діячі культури.

 

Шовкопляс Г.М. Бобринський О.О. і його археологічні колекції в Києві. — 6

Яушева-Омельянчик Р.М. Валентин Андрійович Шугаєвський — історик, археолог, нумізмат (1884-1966). — 11

 

Вивчення музейних колекції.

 

Русяєва М.В. Образ Горгони Медузи за пам’ятками торевтики із скіфських курганів. — 16

Фіалко О.Є. Боспорські крепундії з Огузу. — 19

Клочко Л.С. Про один скіфський звичай. — 21

Михайлова Р.Д. О змеевидных персонажах изделий прикладного искусства древнерусского времени. — 24

Арустамян Ж.Г. З історії комплектування колекції декоративно ужиткового мистецтва ХVІ-ХХ ст. у зібранні Музею історичних коштовностей України. — 26

Мішнєва О.I. Українські золотарські оправи книжок XVII століття у зібранні Києво-Печерського заповідника. — 31

Полюшко Ґ.В. Давня пам’ятка київського золотарства. — 34

Романовська Т.Ю. Тора-шилди у зібранні Музею історичних коштовностей України. — 36

Гриневич Л.П. Серия золотих медалей из колєкции Музея исторических драгоценностей Украины. — 39

 

Археологічні дослідження.

 

Клочко В.І. Бородинський скарб та проблеми сировинної бази давніх виробництв на Україні. — 43

Бессонова С.С. Конфлікт «воїнів» і «жерців» у Скіфії V ст. до н.е. — 47

Вакуленко Л.В. Дві скляні чаші IV ст. н.е. з Українських Карпат. — 51

Приходнюк О.М. Про технологію виготовлення порожнистих прикрас Пастирського городища. — 54

Шевченко Н.П. Давнньоруські жіночі прикраси з Канівського могильника. — 57

 

 


Музейні читання. Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України — філіалу Національного музею історії України, грудень 1994 р. Київ: 1996.

Музейні читання.   ^

Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України — філіалу Національного музею історії України, грудень 1994 р.

// Київ: 1996. 44 с.

 

Вивчення музейних колекцій.

 

Клочко Л.С. Етнолокальні особливості скіфського костюму. — 4

Березова С.А. Так звані «фігурні» сережки з колекції Музею історичних коштовностей України. — 6

Булгакова В.И. Египетская поливная керамика XII-XIV вв. из Херсонеса. — 10

Яушева-Омельянчик P.M. Лисянський скарб монет XVIII ст. (Знахідка 1960 р.). — 12

Арустамян Ж.Г. Спадщина Івана Вінниковського — видатного київського ювеліра XIX ст. — 16

Волковинська О.А. Римоніми у зібранні Музею історичних коштовностей України. — 18

Романовська Т.Ю. Бсаміми у зібранні Музею історичних коштовностей України. — 19

Варшавська М.М., Пустовіт Л.Г. Символи вічності (за матеріалами колекції «Єврейське срібло XVIII — поч. XX ст.» з Музею історичних коштовностей України). — 22

 

Археологічні дослідження.

 

Харченко О.М. Мистецтво первісного суспільства Євразії у зв’язку із змінами господарчо-культурних типів. — 25

Гаврилюк Н.О., Крижицький С.Д., Тимченко М.П. Система керування базою археологічних даних «Поселення». — 27

Болтрик Ю.В., Фіалко О.Є. Повернення до Чмиревої Могили. — 30

Русяєва М.В. Ідеалізація скіфів Ефором. — 32

Білан Ю.О., Солтис О.Б. Скіфські кургани біля с. Марьянівка на Миколаївщині. — 36

Приходнюк О.М. Трубчевський скарб антської доби. — 38

Вакуленко Л.В. Поховальні конструкції в Карпатських курганах. — 40

Філюк О.В. Джерелознавча база металургійного виробництва у І тис. на Україні. — 42

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції, присвяченої пам’яті видатного українського археолога і поета Б.М. Мозолевського (1936-1993 рр.). Київ: 1996.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції, присвяченої пам’яті видатного українського археолога і поета Б.М. Мозолевського (1936-1993 рр.). МIКУ, лютий 1996 р.

// Київ: 1996. 44+6 с.

 

Гороховський Є.Л., Клочко Л.С. Попереднє слово. — 3

 

Б.М. Мозолевський — видатний український археолог і поет.

 

Непокупний А.П. Три зустрічі з Борисом Мозолевським. —8

Русяєва М.В. Образ степу в поезії Бориса Мозолевського. — 12

 

Вивчення музейних колекцiй.

 

Клочко Л.С. Костюмні комплекси «скіфських амазонок». — 19

Арустамян Ж.Г. Київський майстер срібних справ XIX ст. Герасим Проценко. — 21

Романовська Т.Ю. Ханукальна лампа — обов’язковий атрибут свята Ханука. — 23

Яушева-Омельянчик P.M. Скарб с. Карапиші (з досвіду ідентифікації в НМІУ). — 26

 

Археологічні дослідження.

 

Харченко О.М. Розвиток образотворчого мистецтва давнього населення України за доби пізньої первісності. — 31

Клочко В.И. Гордиевский могильник и вопросы Бугского янтарного пути. — 33

Скорый С.А. Финал истории киммерийцев в украинской лесостепи. — 35

Евдокимов Г.Л., Данилко Н.М. Погребения скифской знати на Херсонщине (К вопросу о раскопках Н.И. Веселовского в 1916 г.). — 38

Приходнюк О.М. Про одну групу прикрас римсько-візантійської доби. — 40

Вакуленко Л.В. Поховання липецької культури в с. Рожневі Поля. — 42

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції Музею історичних коштовностей України — філіалу Національного музею історії України, 17-18 грудня 1996 р. Київ: 1998.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції Музею історичних коштовностей України — філіалу Національного музею історії України, 17-18 грудня 1996 р.

// Київ: 1998. 134 с. ISBN 966-95669-2-4

 

І. Персонали.

 

Корпусова В.М. З історії київської інтелігенції XX ст. (до сторіччя народження М.І. Вязьмітіної (22.04.1896 -3.04.1994). — 8

Нестерук Л.І. Д.М. Щербаківський як один з фундаторів Національного музею історії України. — 12

Варшавская М.Н. Н.И. Петров — Один из основателей Церковно-исторического музея в Киеве. — 17

 

II. Вивчення колекцій.

 

Рябова В.О. Повернення до сахнівської діадеми. — 23

Підвисоцька О.П. Про зображення на чаші з Гайманової могили. — 26

Клочко Л.С. Прикраси з кургану біля с. Мар’ївка. — 31

Березова СА. Сережки з античних некрополів Північного Причорномор’я. — 34

Черненко Є.В. Сюжети «троянського циклу» на скіфських горитах. — 37

Русяєва М.В. До питання про композицію та сюжет на золотих окуттях піхов меча з Чортомлицького кургану. — 40

Малєєва О.Ю. Зооморфна пластика раннього залізного віку з території Середнього Подністров’я у колекції Національного музею історії України. — 45

Корпусова В.М., Денісова А.О., Чепак В.М. Колекції О.І. Тереножкіна в інституті археології НАНУ. — 50

Вітрик І.С. Нумізматична колекція в фондах Інституту археології НАНУ. — 53

Приходнюк О.М., Хардаєв В.М. Балкано-візантійські прикраси харівського скарбу. — 55

Романовська Т.Ю. Книга Естер і Пурім (мегиллат Естер у зібранні Музею історичних коштовностей України). — 58

Стрілець М.С. Лебединський монетно-речовий скарб — сенсаційна знахідка 1996 року. — 62

Черненко О.Є. Барми з Княжої гори (скарб 1891 р.). — 66

Арустамян Ж.Г. Клеймо майстерні Києво-Печерської лаври на срібних виробах XIX ст. — 68

Стрижакова Н.А. Імператорські таляри німецької (Св. Римської) імперії у нумізматичній збірці НМІУ. — 72

 

III. Археологічні дослідження.

 

Скорый С., Хохоровский Я., Рыдзевски Я., Григорьев В. Второй год исследований Большого Рыжановского кургана. — 76

Філюк О.В., Осадчий P.M. Речовий скарб з спеціалізованого виробничого центру «Колонщина–II». — 79

Вакуленко Л.В. До питання про джерела гончарного виробництва у варварського населення Східної Європи. — 82

Приходнюк Ю.О. Східнослов’янські городища дніпровського правобережжя третьої чверті І тис. н.е. — 85

 

IV. Культурне життя на теренах України.

 

Харченко О.М. До проблеми класифікації первісного мистецтва. — 89

Курбан О.В. До питання про катакомбну кераміку. — 94

Гаврилюк Н.О. Явище тезаврування золота у ранньому залізному віці. — 97

Крупа Т.Н. Женские прически Херсонеса Таврического античного времени (по данным иконографии). — 100

Приходнюк ОМ. Про заснування Києва в дастані Шамсі Башту. — 102

Нікітенко Н.М. Коронаційна сцена у північній вежі Софії Київської. — 105

Никитенко MM. Летописная «Речь философа»: богословский трактат или исторический документ? — 109

Марголіна І.Є. Історія іконостасі в Кирилівської церкви в Києві. — 113

Вайнтруб И.В. Готические соборы — послание в будущее. — 115

Гарцман Ш.М. З історії єврейського одягу в Україні XVI-XVII ст. — 118

 

V. Комп’ютерізація пам’яток культури.

 

Советникова С.И. Компьютерный учёт новых поступлений (о ходе эксперимента по компьютерному учету коллекций НМИУ). — 123

Писанец В.Е. Создание компьютерных сетей с архитектурой «клиент — сервер» — для музеев и учреждений культуры. — 130

 

 


Музейні читання. Матеріали наук. конф., присвяч. 30-річчю з дня відкриття Музею іст. коштовностей України. 16 лют. 1999 р. Київ: 1999.

Музейні читання.   ^

Матеріали наук. конф., присвяч. 30-річчю з дня відкриття Музею іст. коштовностей України. 16 лют. 1999 р.

Київ, Музей історичних коштовностей України.

// Київ: 1999. 150 [116] с. ISBN 966-95669-1-6

 

З історії музею та його колекцій. — 6

 

Старченко О.В. (м. Київ, МІКУ). З історії створення Музею історичних коштовностей України. — 7

Шовкопляс Г.М. (м. Київ, НМІУ). Iсторія створення колекції археологічних коштовностей музею. — 16

 

Вивчення музейних колекцій та пам’яток культури. — 21

 

Клочко В.І. (м. Київ, ІА НАНУ). Про початок обробки дорогоцінних металів в Україні. — 22

Підвисоцька О.П., Горенко О.В. (м. Київ, МІКУ). Новий варіант реконструкції посудини з кургану поблизу с. Оситняжки. — 25

Болтрик Ю.В., Фіалко О.Є. (м. Київ, ІА НАНУ). Пружинні щипці в побуті скіфів. — 28

Клочко Л.С., Березова СА. (м. Київ, МІКУ). Деякі типи металевих нашийних прикрас із скіфських поховань у колекції Музею історичних коштовностей України. — 34

Лебедева Е.Ю. (г. Москва, МГУ). Металлические ритоны скифского времени из памятников Северного Причерноморья и Северного Кавказа. — 39

Русяєва М.В. (м. Київ, МІКУ). Художественный образ прямостоящей Партенос на монетах в ювелирных изделиях Херсонеса. — 42

Русяєва M.B. (м. Київ, МІКУ). Багатофігурні композиції на чаші з кургану Гайманова Могила. — 49

Гаврилюк Н.А., Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. ( г. Киев, ИА НАНУ). Авифауна скифской торевтики. — 56

Крупа Т.М. (м. Харків, Харківський університет). Мистический символизм в античном херсонесском костюме. — 64

Вакуленко Л.В. (м. Київ, ІА НАНУ). Золоті підвіски пізньоримського часу iз Закарпаття. — 67

Приходнюк Ю.О. (м. Київ, МІКУ). Два ранньосередньовічні скарби території Поросся. — 70

Комар О.В. (м. Київ, ІА НАНУ). До інтерпретації Глодоського комплексу. — 72

Приходнюк О.М. (м. Київ, ІА НАНУ). Ще раз про коштовності з Малої Перещепіни. — 76

Черненко О.Є. (м. Чернігів, Історичний музей ім. В.В. Тарновського). Гущинський скарб X ст. — 79

Черняков I.Т. (м. Київ, заповідник «Древній Київ»). Техніка виготовлення мідного горельєфа Михаїла Архангела з фронтона Михайлівського золотоверхого собору та «київська школа» металопластики кінця XVII — початку XVIII ст. — 82

Мішнєва О.I. (м. Київ, Нац. Києво-Печерський заповідник). До питання щодо атрибуції творів київського золотаря Івана Равича. — 87

Кабанець Є.П. (м. Київ, Нац. Києво-Печерський заповідник). Легендарна намісна ікона Печорського монастиря. — 88

Арустамян Ж.Г. (м. Київ, МІКУ). Видатний твір київського майстра XIX століття з клеймом «И.Я.» у зібранні Музею історичних коштовностей України. — 91

Варшавская М.Н. (Киев, НМИУ). Древнейшие иудейские секты: саддукеи, ессеи и фарисеи. — 99

Романовская Т.Е. (Киев, МИДУ). «Грозные дни»: традиция и ритуальные предметы. — 108

 

Некролог: ] Iван Омелянович Дудник. — 114

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції, 24 грудня 1999 р. Київ: 2000.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції, 24 грудня 1999 р.

Київ, Музей історичних коштовностей України.

// Київ: 2000. 178 с. ISBN 966-95669-2-4

 

Персоналії. — 5

 

Шовкопляс A.M. (м. Київ, НМІУ). К.М. Антонович і музей (до 140-річчя з дня народження). — 6

 

Вивчення музейних колекцій. — 13

 

Черняков І.Т., Підвисоцька О.П. (м. Київ, зап. «Древній Київ», МІКУ). Нижній ярус пекторалі з кургану Товста Могила. — 14

Виногродська Я.О. (м. Київ, ІА НАНУ). До інтерпретації зображень на платівках скіфського архаїчного головного убору. — 17

Клочко Л.С. (м. Київ, МІКУ). Зооморфні образи в декорі скіфських головних уборів V-IV ст. до н.е. — 23

Клочко Л.С., Васіна З.О. (м. Київ, МІКУ, Інститут етнографії НАНУ). Вбрання кіммерійців (за зображеннями та археологічними матеріалами). — 29

Русяєва М.В. (м. Київ. Нац. університет культури). Відображення античного архітектурного декору в пам’ятках торевтики зі скіфських курганів. — 41

Бессонова С.С. (м. Київ, ІА НАНУ). До питання про скіфське скульптурне зображення №2 з Національного музею історії України. — 45

Черненко О.Є. (м. Чернігів, Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського). Історія формування колекції Шестовицького могильника. — 50.

Приходнюк О.М., Хардаєв В.М. (м. Київ, ІА НАНУ, МІКУ). Золотий натільний хрест із Келегей. — 55

Хардаєв В.М., Приходнюк О.М. (г. Киев, МИДУ, ИА НАНУ). Уникальный памятник из Гладковки. — 59

Кияшко А.Г. (м. Київ, Нац. Києво-Печерський заповідник). Давньоруські хороси ХІ-ХІII ст. До історії вивчення освітлювальних приладів середньовіччя. — 64

Арустамян Ж.Г. (м. Київ, МІКУ). Федір Коробкін — київський майстер срібних справ XIX ст. — 67

Филипчук О.В., Арустамян Ж.Г., Климова K.I. (м. Київ, МІКУ, Головне бюро судово-медичної криміналістики МОЗ України, Нац. університет культури). Атрибуція портретної мініатюри на табакерці XVIII ст. — 83

Романовська Т.Ю. (м. Київ, МІКУ). «Бар-мицва»: традиція та атрибути. — 100

 

Археологічні та історичні дослідження. — 106

 

Солтис О.Б, Білан Ю.О. (м. Київ, Обл. Центр охорони пам’яток, МІКУ). Курган ранньоскіфського часу поблизу села Іванковичі на Київщині. — 107

Черненко Є.В. (м. Київ, ІА НАНУ). До питання автентичності золотої пластини з колекції Романовича. — 114

Ольговський С.Я. (м. Київ, Нац. університет культури). Робота варварських ливарників у Ольвії архаїчної доби. — 118

Скорий С.А. (м. Кига, ІА НАНУ). Античний посуд з Великого Рижанівського кургану. — 122

Лебедева К.Ю. (г. Москва, ИА РАН). Металлические ритоны в погребальной практике населения Северного Причерноморья скифского времени. — 126

Фиалко Е.Е. (г. Киев, И А НАНУ). Наборы местной металлической посуды из скифских погребений. — 131

Симоненко О.В. (м. Київ, ІА НАНУ). Китайські і «бактрійські» дзеркала у сарматів Північного Причорномор’я. — 136

Крупа Т.М. (м. Харків, Харківський університет). Про красильне виробництво в Херсонесі Таврійському в античний час. — 144

Філюк О.В. (м. Київ, Нац. університет культури). Походження підвісок «скандинавського» типу. — 148

Вакуленко Л.В. (м. Київ, ІА НАНУ). Поховальні пам’ятки Закарпаття в пізньоримський час. — 151

Комар О.В. (м. Київ, ІА НАНУ). Поясні набори Фативизського та Харівського скарбів. — 153

Корпусова В.Н. (м. Київ, ІА НАНУ). Символіка поховального інвентаря християнського населення Криму (могильник Золоте). — 156

Варшавська М.М. (м. Київ, НМІУ). Катакомбні символічні зображення християнського мистецтва. — 162

Кабанець Є.П., Сирота В.В. (м. Київ, Нац. Києво-Печерський заповідник). Вивчення нумізматичного комплексу XVII ст. з Ближніх печер Києво-Печерської лаври. — 172

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції, грудень 2000 р. Київ: 2001.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції, грудень 2000 р.

Київ, Музей історичних коштовностей України.

// Київ: 2001. 192 с.

 

Персоналiї.

Корпусова В.М. В.П. Петров як історіософ. — 6

 

Вивчення музейних колекцій.

Квасниця В.М., Бондаренко І.М., Підвисоцька О.П. Про хімічний склад золотих виробів скіфського періоду. — 14

Клочко Л.С., Васіна З.О. Жіноче вбрання населення чорноліської культури. — 26

Березова СА. Персні із скіфських пам’яток в колекції Музею історичних коштовностей України. — 41

Русяєва М.В. Образ Геракла на пам’ятках ювелірного мистецтва IV ст. до н.е. з Північного Причорномор’я. — 53

Триколенко О.В. Ажурні золоті платівки із зображенням маленьких степових істот (до вивчення знахідок з Мелітопольского кургану). — 63

Гершкович Я.П., Якубенко О.О. Календарний фриз на посудині бронзової доби з Аксютинських курганів. — 11

Приходнюк О.М. Наручні браслети із ранньосередньовічного шару Пастирського городища. — 81

Арустамян Ж.Г. Київський майстер срібних справ Федір Михайловський. — 89

Романовская Т.Е. Жизненный путь: «брит-мила» и выкуп первенца. — 106

Пачкова С.П. О возможном месте находок у с. Вишенки вещей латенского и римского времени из коллекций В.В. Хвойко и Ф.П. Яновского. — 120

Шовкопляс Г.М. Мистецькі твори у зібранні В.В. Хвойка. — 131

Пуцко В.Г. Візантійська камея із київської збірки. — 141

 

Археологічні та історичні дослідження.

Болтрик Ю.В., Фіалко О.Є. Сліди скіфського нападу на Трахтемирівське городище. — 146

Скорый С.А. Погребальный обряд Большого Рыжановского кургана в контексте погребальных древностей скифской эпохи Северного Причерноморья. — 149

Крупа Т.М. Дослідження тканини IV ст. до н.е. з розкопок некрополя Беш-оба (Ак-кая. Курган 4. Поховання 2). — 152

Вакуленко Л.В. Фібула з емаллю II ст.н.е. з могильника Верхня Липиця на Придністров’ї. — 156

Андраш Д.В. Роль микробиологического анализа в оценке степени сохранности археологических памятников (археологической органики). — 165

Варшавская М.Н. Не сотвори себе кумира. — 168

 

Вітаємо!

Хардаєв В.М. Слово про ювіляра [О.М. Приходнюка]. — 178

Наукові праці Приходнюка О.М. — 183

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції, грудень 2001 р. Київ: 2002.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції, грудень 2001 р.

Київ, Музей історичних коштовностей України.

// Київ: 2002. 284 с.

 

Персоналії.

Н.С. Абашина. М.Ю.Брайчевський про періодизацію історичного розвитку та зміну археологічних культур. — 6

 

Вивчення музейних колекцій.

О.П. Підвисоцька, І.Т. Черняков. Технологічні спостереження над середнім ярусом пекторалі із Товстої могили. — 17

О. Триколенко. Скіфські золоті прикраси зі скарабеями. — 27

В.О. Рябова, І.Г. Черняков. Призначення та походження великих золотих скіфських «ворварок». — 41

М.В. Русяєва. Мистецтво гліптики Херсонеса Таврійського перших століть нової ери. — 61

С.А. Березова. Золоті вінки з античних некрополів Північного Причорномор’я. — 74

В.М. Хардаев, О.М. Приходнюк. Полихромные изделия гуннского времени из коллекции музея исторических драгоценностей Украины. — 83

О.Є. Черненко. Церковне начиння з Княжої гори в фондах ЧОІМ імені В.В. Тарновського. — 97

Ж.Г. Арустамян. К вопросу об атрибуции серебряных изделий с клеймом «И.Е.З.». — 105

 

Археологічні та історичні дослідження.

Лысенко С.С. Подвески белогрудовского типа. — 116

А.И. Кубышев, С.А. Куприй. Окружение Братолюбовского кургана (скифские курганы у с. Ольгино). — 126

С.Д. Лысенко. Новые находки бронзовых изделий эпохи бронзы и скифского времени в киевской области. — 129

І.С. Вітрик, Н.М. Данилко. Поховання знатної скіфянки у «Великому кургані» М.І. Веселовського. — 138

Л.С. Клочко, З.О. Васіна. Реконструкція жіночого вбрання за знахідками у «Великому кургані» М.І. Веселовського. — 150

Ю.В. Болтрик, О.Є. Фіалко. Тайники у поховальній традиції скіфів. — 169

С.П. Пачкова. Фибулы латенской схемы из могильников зарубинецкой культуры. — 174

Л.В. Вакуленко. Торгові шляхи та експортні товари у зовнішній торговлі населення Карпат у III-V ст.н.е. — 190

Р.Д. Михайлова. Шийні гривни у складі речових скарбів X — початку XI ст. з галицько-волинських земель. — 199

Корпусова В.М. Поховально-вівтарні плити в історії християнського поховального обряду Криму (за матеріалами некрополів Золоте, Осовини. XIII-XV ст.). — 207

І.Р. Михальчишин. До історії виникнення держави в Україні. — 222

Т.Е. Романовская. Жизненный путь: Свадьба в еврейской традиции. — 233

М.Н. Варшавская. Исчезнут ли «чтецы» — секта караимов? — 251

Т.И. Слепова. Венецианский монетный двор в XII-XV веках. — 260

А.В. Иваницкий. Античные мотивы в современном николаевском гобелене и пэчворке. — 268

 

Вітаємо! [ С.М. Чайковский, Л.П. Олефиренко, В.М. Хардаев ] — 276

Список скорочень. — 282

Наші автори. — 283

 

 


Музейні читання. Матеріали наукових конференцій 2002-2003 рр. Київ: 2006.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукових конференцій 2002-2003 рр.

Київ, Музей історичних коштовностей України.

// Київ: 2006. 208 с.

 

Персоналії (з історії науки).

Станицына Г.А. Письма Н.Ф. Беляшевского (1867-1926 г.г.) в личном фонде В.В. Хвойки (1850-1914). — 6

Корпусова В.М. В. Петров (Домонтович): трипільська спадщина в історії України. — 14

 

Вивчення музейних колекцій.

Клочко Л.С., Шаміна Т.П. Золоті аплікації з поховання скіфського воїна. — 26

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Умовна колористична тепло-холодність у скіфській торевтиці (срібна з позолотою чаша із кургану Гайманова Могила.). — 32

Саєнко В.М. Бляхи-«півники» скіфської вузди. — 40

Березова С.А., Волковинська О.А. Вроцлавське срібло із зібрання МІКУ. — 49

Романовська Т.Ю. Трапеза, оточена святістю. — 59

 

Археологічні та історичні дослідження.

Михальчишин І.Р. До проблеми індоєвропейської прабатьківщини. — 72

Козлова І.О. Образ варвара за «Історією в дев’яти книгах» Геродота. — 81

Крупа Т.Н. Женщина в свете античной эротики: традиционные взгляды и реальность. — 90

Бессонова С.С., Романюк В.В . Оборонительные сооружения скифского времени в г. Тараща и Змиевы валы. — 107

Данилко Н.М., Куприй С.А. Погребение воина-дружинника у с. Мирное. — 119

Вакуленко Л.В. Соціальна стратифікація населення Прикарпаття III-IV ст. н.е. — 12 5

Приходнюк О.М., Фоменко В.М. Ранньосередньовічні поховання кочовиків із с. Христофорівка Миколаївської області. — 133

Черненко Е.Е. Новые данные о столице князя Игоря Святославича (по материалам раскопок 2003 г.). — 145

 

Археометричнi дослідження предметів старовини.

Рябова В.О., Черняков I.Т. Технології литва за втраченими восковими моделями у Скіфії. — 155

Ольговський С.Я. Обробка кольорових металів у басейні Сіверського Донця. — 164

Старченко О.В. Експрес аналіз художніх предметів з дорогоцінних металів. — 172

Торопкова К.А. Товарознавча експертиза предметів сервірування столу, виготовлених з дорогоцінних металів. — 178

Татарінцева К.В. Товарознавча експертиза та оцінка різьблених виробів з коштовного каміння, що мають історико-культурну значущість. — 187

Астахова Е.В. Что первично: гигиена или культовые обряды, с точки зрения биолога? — 195

 

Пам’ятаємо.

Пам’яті Любові Володимирівни Ніколайко (1932-2005). — 200

Пам’яті Олега Михайловича Приходнюка (1941-2005). — 202

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки». Київ, Музей історичних коштовностей України, 5-6 грудня 2005 р. Київ: 2006.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки».

Київ, Музей історичних коштовностей України, 5-6 грудня 2005 р.

// Київ: 2006. 202 с. ISBN 966-96401-6-4

 

З історії музейних колекцій. — 5

1. О.В. Старченко. Нові надходження до Музею історичних коштовностей України. — 6

2. Г.О. Станіцина. Архівні документи про історію деяких музейних експонатів. — 13

3. Н.В. Быковская. Золотая кладовая Керченского государственного историко-культурного заповідника. — 29

 

Художня обробка металу за доби бронзи та раннього заліза. — 41

1. О.О. Якубенко, С.Д. Лисенко, С.С. Лисенко. Шпильки-жезли із зібрання НМІУ. — 42

2. С.С. Бессонова, И.С. Витрик. Композиция изображения на золотом конусе из Братолюбовского кургана. — 52

3. Л.С. Клочко. Антропоморфні образи в оздобах скіфських головних уборів. — 64

4. Л.І. Бабенко. Образи фантастичних істот у декорі одягу Сіверсько-Донецького населення V-IV ст. до н.е. — 76

5. О.Д. Могилов, С.В. Діденко. Деякі предмети вузди V ст. до н.е. з зібрань Національного музею історії України. — 82

 

Археологічні пам’ятки доби середньовіччя. — 85

1. В.С. Аксёнов, Ранние средневековые фибулы из Нетайловского могильника салтово-маяцкой культуры. — 86

2. М.В. Потупчик. З досвіду експонування кам’яних ювелірних форм V-VI ст. з поселення Бернашівка. — 93

3. А.Ю. Чумаченко. Золотая цепь из Черниговского клада в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины: попытка идентификации владельца. — 97

 

Художній метал XVII-XX ст. — 107

1. О.С. Сергій. Різьблені дерев’яні хрести в срібних оправах XVII-XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. — 108

2. С.А. Березова, О.А. Волковинська. Гданське срібло з колекції Музею історичних коштовностей України. — 119

3. Н.О. Степаненко. Ювеліри Росії кінця XIX — початку XX ст. у пам’ятках зібрання Дніпропетровського історичного музею. — 131

4. М.М. Тихонова. Вироби культового металу варшавських фірм Фраже та «Норблін і Ко» в колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького. — 139

5. Т.Е. Романовская. Мезуза: место в еврейской традиции и искусстве. — 144

 

Археометричні дослідження предметів старовини. — 153

1. Т.М. Артюх, О.П. Пiдвисоцька. Спектральні дослідження складу золотих сплавів коштовностей рідних хронологічних періодів. — 154

2. Т.Н. Крупа. Изучение археологического текстиля скифского времени Харьковщины. — 165

3. С.І. Михайлова. Загальні умови до збереження предметів з металу. — 170

 

Вітаємо. — 174

 

Додаток. — 179

1. О.В. Дженкова. Театралізована програма «Скіфія золота». — 180

 

Наші автори. — 200

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки». Київ, Музей історичних коштовностей України, 11-13 грудня 2006 р. Київ: 2007.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки».

Київ, Музей історичних коштовностей України, 11-13 грудня 2006 р.

// Київ: 2007. 318 с. ISBN 978-966-96401-9-2

 

Попереднє слово. — 5

 

Пам’яті видатних особистостей. — 7

 

1. Борис Миколайович Мозолевський (1936-1993). — 8

3. Отрощенко В.В. В.І. Бідзіля — менеджер української археології. — 11

 

З історії культурної спадщини. — 15

 

1. Баукова Анастасія. «Ефектні знахідки» як головна мета діяльності керченських археологів XIX ст. — 16

2. Станиціна Г.О. Хроніка повернення в Україну церковних цінностей, вилучених в 1922 році. — 18

 

Художня обробка металу за доби раннього заліза. — 27

 

1. Клочко Л.С. Шпильки у вбранні населення Скіфії. — 28

2. О.П. Підвисоцька, Н.В. Поляцкова. Реставрація монолітів з кургану Товста Могила. — 42

 

Ювелірні вироби за доби середньовіччя. — 49

 

1. С.В. Гнутова. «Константинов крест» — древнейший памятник раннехристианского искусства в России. — 50

2. В.Е. Родинкова. Об одной группе украшений Пастырского городища. — 65

3. Жилина Н.В. Височные украшения славяно-русского убора: византийское влияние и собственные традиции. — 86

4. Пуцко В.Г. Київські срібні браслети-наручі і тератологічна книжна орнаментика. — 102

5. Хан Н.А. К проблеме появления киевских кладов куфических монет в начале X в. — 114

6. Ю.Ю. Шевченко. Овеществлённые символы духовной культуры с территории «Красного двора» в Чернигове. — 124

7. Крупа Т.Н., Кришталь А.П. Исследование золотных нитей первых веков нашей эры. — 140

 

Вивчення музейних колекцій. — 147

 

1. Березова С.А. Твори варшавського майстра Яна Єжи Бандау в колекції МІКУ. — 148

2. Волковинська О.А. Предмети з Олави (Польща) в колекції Музею історичних коштовностей України. — 153

3. Палатна С.Г. Панагії з колекції Музею історичних коштовностей України. — 157

4. Полюшко Г.В. До питання атрибуції золотої митри з колекції Музею історичних коштовностей України. — 168

5. Е.В. Старченко. Орнаментальные мотивы на изделиях крымскотатарских мастеров-ювелиров. — 172

6. Романовська Т.Ю. Символіка зображень щита Тори Святого товариства Лохвиці. — 178

7. Смирнова Н.К. Дукачи в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 187

8. Нестеренко В.І. Дукачі Лівобережної Черкащини. — 197

9. Степаненко Н.О. Вироби українських золотарів у зібранні коштовних металів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. — 208

10. Беручашвили Н. Новые сведения об ограблении вкладной иконы Хахульского триптиха. — 214

11. Анцишкін І.В. Реставрація ікони-ставротеки з фондів Нікопольського державного краєзнавчого музею. — 219

12. Лучшева З.А. Старообрядческое медное литьё в собрании ГМИР. — 224

13. Артюх Т.Н., Калашникова О.Л., Ковригина Е.В., Сердюк А.С. «Рыбачки» П. Овчинникова: идентификационная экспертиза ювелирного изделия. — 238

 

Декоративне мистецтво XVI-XX ст. — 245

 

1. Давыдова Е.В. Миниатюрная резьба Киева и её влияние на формирование сергиево-посадской школы резьбы в XIX веке. — 246

2. Карсакова Т.Н. Любовная символика в русских ювелирных украшениях. — 256

3. Денисова Е.В. Оправы ростовской эмали. — 265

4. Гончарова Л.Н. Ростовская финифть XVIII-XIX вв. — 269

5. Никорич Лилиана. Основные этапы развития ювелирного искусства Молдовы XIX-XX вв. — 279

 

Сучасне ювелірне мистецтво. — 285

 

1. Триколенко О.В. Ювелірні вироби Т.В. Письменної на космічну тематику з колекції музею історичних коштовностей України. — 286

2. Беручашвили Н. Творчество художника-ювелира Нино Дарчиашвили. — 303

 

Версії. — 305

 

1. Раковський Пектораль з кургану Товста Могила. — 306

 

Вітання. — 307

 

Наші автори. — 314

Список сокращений. — 316

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки». Київ, Музей історичних коштовностей України, 12-14 листопада 2007 р. Київ: 2008.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки».

Київ, Музей історичних коштовностей України, 12-14 листопада 2007 р.

// Київ: 2008. 260 с.

 

З історії культурної спадщини. — 5

 

Станиціна Г.О. Архівні документи про Музей культів та побуту. — 6

 

Художня обробка металу від доби енеоліту до пiзньоримського періоду. — 17

 

Гошко Т.Ю., Якубенко О.О. Мідні прикраси з трипільського поселення Блищака II на Тернопільщині. — 18

Клочко Л.С. Жіночі головні убори племен Скіфії за часів архаїки. — 23

Бессонова С.С. Фиала из Братолюбовского кургана. К вопросу о композиции. — 42

Грiбкова Г.О. Образ Афіни в ювелірному мистецтві Північного Причорномор’я. — 53

Маслов И.Е., Дорофеев Г.Л. Бляшки с изображением руки с Северного Кавказа. — 62

Переводчикова Е.В. Золотые оковки сосудов из 1 Филипповского кургана: к постановке вопроса о месте производства. — 64

Гунчина O.Л. Реставрация античного золотого перстня со змейкой. — 73

Быковская Н.В. К вопросу о поясных наборах с тамгообразными знаками. — 75

Хардаев В.М. Ювелірні вироби черняхівської культури із зібрання Музею історичних коштовностей України. — 84

Ермолин А.Л. Богатое женское захоронение в склепе №29 некрополя Джурга-Оба. — 92

 

Ювелірні вироби за доби середньовіччя. — 97

 

Жилина Н.В. Скандинавская средневековая ювелирная традиция эпохи викингов. — 98

Рябцева С.С., Рабинович Р.А. О ювелирных украшениях с городищ типа Екимауцы — Алчедар в Молдове. — 116

 

Художній метал XVI-XX ст. — 127

 

Тихонова М.М. Дарохранительницi останньої третини XVIII ст. із колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького — взірці бароко і рококо в металообробці. — 128

Сергий Е.С. Иконография православних деревянных резных крестов XVII-XVIII вв. (по материалам собрания НКПИКЗ). — 140

Степаненко Н.О. Художні особливості стильових напрямів декоративно-прикладного мистецтва в інтерпретації народних золотарів: пам’ятки з фонду Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького. — 148

Анцишкін І.В. Плащаниця 1756 р. — оригінальний витвір українського ювелірного мистецтва. — 158

Попельницька О. Хрест з частинками «животворного древа Хреста Господнього» із зібрання НМІУ. — 160

Сердюк А.С. О Российской пробирной реформе XIX ст. и кратко о корректурах (?) орнаментов абрезов венцов окладов Смоленской Пресвятой Богородицы. — 163

Палатная С.Г. Ювелирные изделия фирмы Фаберже в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 172

 

Вивчення музейних колекцій. — 183

 

Сита Л.Ф., Мудрицька Я.Г. Борисоглібський скарб з колекції Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського. — 184

Сердюк А.С. Атрибуции и экспертизы в аспектах значимости изографической пластики из хлебного мякиша коллекций Дмитрия Ивановича Яворницкого. — 190

Смирнова П.К. Утеряный дукач. — 199

Ферчук А., Неліна Т. Іконка Святої Олександри майстерні Йосипа Рєбьонка у Києві. — 203

Березова С.А., Волковинська О.А. Аугсбургське срібло в колекції МІКУ. — 204

Романовська Т.Ю. Унікальна корона Тори вісімнадцятого століття з колекції Музею історичних коштовностей України. — 215

 

Сучасне ювелірне мистецтво. — 229

 

Трикиленко О.В., Триколенко С.Т. Ювелірні твори О.А. Михальянца, що експонувалися на виставці «Сучасне ювелірне мистецтво України». — 230

 

Версії. — 239

 

Берёзкин А.П. К вопросу определения подделок. — 240

Перелигіна О. Фальсифікату музейній збірці: проблема оцінки та використання. — 244

 

Стендові доповіді. — 251

 

Старик А.В., Ходас В.А., Калашникова О.Л., Сердюк А.С., Мартыненко Н.Н. О визуально-предположительных крепёжных и стилистических особенностях булавки из находок Китайгородской экспедиции (2007 г.). — 252

 

Вітаємо! — 255

 

Щиро вітаємо Олену Анатолiївну Волковиньську з ювiлеєм! — 257

 

Список скорочень. — 260

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки». Київ, Музей історичних коштовностей України, 10-12 листопада 2008 р. Київ: 2009.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки».

Київ, Музей історичних коштовностей України, 10-12 листопада 2008 р.

// Київ: 2009. 272 с. ISBN 966-95004-5-1

 

З історії культурної спадщини.

 

Станиціна Т.О. Скарби як джерело поповнення фондів музеїв. — 4

 

Творчі надбання давніх майстрів (від доби енеоліту до доби раннього заліза).

 

Гошко Т.Ю., Якубенко О.О. Бронзовий орнаментований браслет із околиць с. Витачів на Київщині. — 18

Полтавец В.И. Новая находка браслетов Суботовского типа. — 24

Грібкова Г.О. Пластини-аплікації з кургану №5 поблизу с. Архангельська Слобода. — 32

Бессонова С.С., Витрик И.С. Золотое ожерелье из Братолюбовского кургана. — 38

Клочко Л.С. Головні убори жінок із Лісостепового Лівобережжя Скіфії. — 51

Трейстер М.Ю. Серьга с подвеской в виде скульптурной фигурки Эрота из Гаймановой Могилы. — 70

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Золотий гребінь з кургану Солоха. — 81

Фиалко Е.Е. Бронзовые зеркала в ритуальной практике скифов. — 92

Величко Е.А. Золотые украшения из сарматського погребения у поселка Чугунно-Крепинка. — 101

Шамина Т.Ф. К определению тамгових знаков на стаканах из Чугунно-Крепинки. — 110

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва за доби великого переселення народів.

 

Ермолин А.Л. К 10-летию работы Керченской охранно-археологической экспедиции. — 118

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва за доби середньовіччя.

 

Рабинович Р.А., Рябцева С.С., Тельнов Н.П. Два перстня с городища Германарие в Молдове. — 132

 

Ювелірне мистецтво XVI — першої чверті XX ст.

 

Анцишкін І.В. Аналой зі Свято-Покровської січової церкви. — 146

Березова С.А., Волковинська О.А. Предмети з гербом представників родини І. Ломиковського з колекції МIКУ. — 152

Палатная С.Т. Филиалы фирмы Фаберже в Украине. — 161

Перелигіна O.I. Церемоніальний ланцюг президента королівського столичного міста Львова. Продовження традицій. — 173

Смирнова Н.К. Медные дукачи в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 181

Терещук О. Алегоричне відображення Полтавської битви в ювелірному мистецтві (на матеріалах НМІУ). — 186

Тихонова М.М. Вкладні євангелія XVIII ст. з колекції Дніпропетровського історичного музею: оздоблення металевих оправ. — 200

 

Пам’ятки єврейського ювелірного мистецтва.

 

Романовская Т.Е., Савченко Т.Н. Особенности декора Торашилда из Золотоноши из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 214

Степаненко И.О. Корона Тори із колекції О.М. Поля. — 223

 

Сучасне ювелірне мистецтво.

 

Никорич А. Ювелирные украшения и мастера Кишиневского ювелирного завода в 1972-1982 годы. — 234

 

Стендові доповіді.

 

Калашникова О.Л. Специфіка митної експертизи культурних цінностей. — 248

Сердюк А.С. О классификации известных геометрических стилей и типах ювелирных изделий, изображённых на половецких каменных изваяниях. — 256

 

Пам’ятаємо. — 263

Олена Анатоліївна Волковинська. (8.04.1947-7.04.2009). — 264

 

Наші автори. — 266

Список скорочень. — 269

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки». Київ, Музей історичних коштовностей України, 9-11 листопада 2009 р. Київ: 2010.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки».

Київ, Музей історичних коштовностей України, 9-11 листопада 2009 р.

// Київ: 2010. 272 с.

 

З історії збереження культурної спадщини.

 

Рудика Н.М. Міжнародні документи щодо охорони пам’яток археології. — 4

Станиціна Г.О. Забуті сторінки з історії першого міського музею в Києві (за архівними документами НА ІА НАНУ). — 14

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва від доби раннього заліза до римського часу.

 

Фіалко Е.Е. Тема амазономахии и грифономахии в произведениях античных торевтов. — 32

Грібкова Г.О. Ювелірні вироби з кургану поблизу села Будки на Посуллі. — 44

Клочко Л.С. Образ водоплавного птаха на декоративних елементах скіфського костюма. — 55

Триколенко О.В. Золота скульптурка дикого кабана з кургану Хомина Могила. — 74

Чубур А.А. Пектораль раннього залізного віку з Брянсько-Чернігівського прикордоння. — 86

Величко Є.О. Золотне шиття з сарматського поховання у Донецькій області. — 94

Кондратикова Л. Ювелирные украшения сарматских племён Днестровско-Прутского междуречья. — 100

Ермолин А.Л. К вопросу о технике изготовления золотой маски из Пантикапея. — 109

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва за доби середньовіччя (IV-XIV ст.).

 

Романовская Т.Е. К вопросу об атрибуции уникального браслета из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 114

Попельницька О.О. Хрест давньоруського часу з городища Княжа Гора у зібранні Національного музею історії України. — 125

Горбова М.В. Уникальная дробница из коллекции Донецкого областного краеведческого музея. — 130

Куштан Д.П. Перстень з родового замчища гетьмана Б. Хмельницького у Суботові. — 136

Терещук О. Вкладні речі Адама Киселя — київського воєводи (1649-1653 pp.) у збірці Національного музею історії України. — 141

Сергий Е.С. Кресты с именами мастеров деревянной миниатюры XVIII века в собрании Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. — 151

Пашковський О.А. Срібний оклад XIX ст. з Чигиринського Троїцького монастиря. — 159

Березова С.А., Старченко О.В. Дарохранильниця з вкладним написом 1793 року. — 162

Тихонова М.М. Дарохранительниця Кирила Тарловського з колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. — 170

Дженкова Е.В. Серебряная кружка работы московского мастера из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 179

Березова С.А., Палатна С.Г. Реліквія роду Безбородків. — 194

Степаненко Н.О. Срібні нагрудні хрести із колекції Дніпропетровського історичного музею. — 202

Романовская Т.Е., Савченко Т.Н. Библейский сюжет Акедат Ицхак в декоративном пространстве памятников еврейского церемониального искусства из коллекции МИДУ. — 214

Смирнова Н.К. Дукач-Коронатка. — 227

 

Сучасне ювелірне мистецтво.

 

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Перстень «Вепр» С.М. Серова. — 232

 

Нове в науково-освітній роботі.

 

Малюк H.I. Театралізована програма «Священні скарби». — 244

 

Вітання. — 261

 

Список скорочень. — 266

Наші автори. — 267

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки». Київ, Музей історичних коштовностей України, 12-14 листопада 2010 р. Київ: 2011.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки».

Київ, Музей історичних коштовностей України, 15-17 листопада 2010 р.

// Київ: 2011. 354 с.

 

Вступне слово. — 3

 

З історії вивчення культурної спадщини та правові засади її збереження.

 

Скорий С.А. «Горячо желаю продолжить учебу..., специализируясь в скифо-сарматском периоде» (до 90-річчя від дня народження В.А. Іллінської). — 6

Рудика Н.М. Досвід охорони пам’яток археології в країнах континентального права. — 18

Станиціна Г.О. Маловідомі документи в науковому архіві Інституту археології НАН України. — 25

 

Творчі надбання давніх майстрів за доби бронзи — раннього заліза.

 

Лысенко С.Д., Лысенко С.С., Болтанюк П.А. Булавки гордеевского круга из экспозиции Каменец-Подольского Музея. — 42

Бессонова С.С. Скифская пантера (к вопросу о семантике образа). — 49

Вольная Г.Н. Навершие с золотой обкладкой из могильника «Бамутские Сады». — 67

Вертієнко Г.В. Сцена «офірування барана» на сахнівській пластині? — 75

Фиалко Е.Е. Золотой калаф из кургана Большая Близница: к интерпретации персонажей. — 89

Клочко Л.С., Васіна З.О. Реконструкція головних уборів за декоративними елементами із поховань скіф’янок (версії загальної класифікації). — 97

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Про центр виготовлення пластинок із зображеннями комах та тварин із скіфських курганів Північного Причорномор’я. — 113

Грібкова Г.О. Образ Геракла на пластинах-аплікаціях з колекції МІКУ. — 121

Брель О.В. Набір кінських прикрас скіфського періоду (з фондів НІКЗ «Чигирин»). — 130

Чубур А.А. Образ лошади в металлопластике племён раннего железного века бассейна Десны. — 134

Величко Є.О. Золоті пластини-аплікації з сарматських пам’яток Північного Причорномор’я. — 143

Шамина Т.Ф. Жемчуг в ювелирных изделиях. — 156

Иваненко А.С. Реставрация хрупкого археологического серебра. — 167

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва за доби середньовіччя (ІV-ХІV ст.).

 

Рябцева С.С. Древнерусские подвески-рясна и их аналоги в Карпато-Балканском регионе. — 172

Дерев’янко Н.В. Прикраси Х-ХV століть із нових надходжень у фонди НІКЗ «Чигирин». — 186

Хардаев В.М. К вопросу о химическом составе византийских, древнерусских и грузинских перегородчатых эмалей из коллекции МИДУ. — 193

Гегельська І.В. Кам’яні іконки, знайдені в археологічних комплексах на території Південної Русі. — 205

Черненко О.Є. Нові знахідки предметів художнього культового лиття ХІІ-ХІІІ ст. з території Чернігово-Сіверщини. — 213

Рябцева С.С., Тельнов Н.П. Ювелирные украшения из клада Алчедар (Молдова). — 217

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва XVI — першої чверті XX ст.

 

Ковалева Н.М. Вотуми у зібранні Музею історичних коштовностей України. — 230

Сергий Е.С. Особенности иконографии серебряной оправы жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры. — 239

Степаненко Н.О. Окладні ікони із фонду дорогоцінних металів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького. — 250

Тихонова М.Н. Саккос XVII ст. з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького: історія, термінологія і технологія виготовлення. — 260

Березова С.А. Нюрнберзьке срібло з колекції Музею історичних коштовностей України. — 270

Малюк Н.И. К уточнению атрибуции перстня из коллекции МИДУ. — 281

Березова С.А., Старченко О.В. Напрестольний хрест з вкладним написом Василя Родзянка (1726 р.). — 290

Романовская Т.Ю., Савченко Т.М. Щит Торы из Тульчина в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 299

Перелигіна О.І. Пам’ятки медальєрного мистецтва з колекції львівської Шопеніани (на матеріалах фондів Львівського історичного музею). — 310

Палатная С.Г. Уникальный сервиз из коллекции МИДУ. — 320

 

Сучасне ювелірне мистецтво.

 

Кондратикова Л. Развитие ювелирного искусства в республике Молдова в 1990-е годы. — 330

 

Хроніка.

 

Білан Ю.О., Панченко М.В. Про третій Всеукраїнський музейний фестиваль у Дніпрпетровську. — 338

 

Вітаємо!

 

Vivat Alexander! — 344

 

Список скорочень. — 345

Наші автори. — 346

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки». Київ, Музей історичних коштовностей України, 12-14 листопада 2011 р. Київ: 2012.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки».

Київ, Музей історичних коштовностей України, 12-14 листопада 2011 р.

// Київ: 2012. 408 с.

 

Вступне слово. — 3

 

До 40-річчя «знахідки століття». 75 років з дня народження Б.М. Мозолевського.

 

Ганжа П.К. Борису Мозолевському — державне визнання. — 9

Жуковський М.П. Остання таємниця Товстої Могили. — 12

 

З історії вивчення культурної спадщини та правові засади її збереження.

 

Іваненко А.С., Рудика Н.М. Основні принципи наукової реставрації та їх правове забезпечення на сучасному етапі. — 20

Станиціна Г.О. Доля деяких археологічних пам’яток (за архівними документами НА ІА НАНУ). — 25

 

Творчі надбання давніх майстрів за доби раннього заліза.

 

Величко Е.А. Тенденции взаимовстречаемости металлических украшений в сарматских памятниках Северного Причорномор’я. — 38

Вертієнко Г.В. Дзеркало в скіфській та іранській ритуалістиці. — 45

Грібкова А.А. Зооморфні сюжета на пластинах-аплікаціях з курганів Дніпровського Лісостепу на основі колекції Музею історичних коштовностей України. — 60

Клочко Л.С. Кореляція сюжетів у декорі вбрання скіф’янок. — 69

Кропотов В.В. О ремонте северопричерноморских фибул в сарматское время. — 87

Переводчикова Е.В. К вопросу о месте производства золотых оковок деревянных сосудов из Филипповки. — 93

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Изображения на драгоценной торевтике из кургана Солоха и пластине из села Михайловка; их связь с композициями на античных саркофагах из Сидона. — 105

Триколенко С.Т., Триколенко О.В. Изображение осы с пауком золотых пластинок из Мелитопольского кургана и его связь с реальностью. — 137

Фіалко О.Є. Прикраси у вбранні скіфських амазонок. — 146

Чубур А.А., Недоля Ю.Н. Булавки раннего железного века с ажурным листовидным навершием: к вопросу о типологии и ареале. — 154

 

Вивчення колекцій музеїв України, Росії, Бєларусі.

 

Анцишкін І.В. Потири XVIII ст. з Нікопольської Свято-Покровської соборної церкви в колекції Нікопольського краєзнавчого музею. — 164

Перелигіна О. Рариіети Львівського історичного музею: пам’ятний медальйон Михайла Драгоманова. — 168

Сидорчук Т.М. Колекція ритуальною срібла Єврейського музею у Львові: джерелознавчий аспект (за матеріалами Центрального державного історичного архіву м. Львова). — 175

Степаненко Н.О. Братина та кубок з кокосового горіха у срібній оправі з колекції Дніпропетровського історичного музею. — 186

Тихонова М.Н. Вкладні напрестольні стаціонарні різьблені хрести з колекції Дніпропетровської о національного історичного музею ім. Д.І. Яворпицького: до питання атрибуції. — 194

Толкачёва Л.И. Цибориум с клеймом Виленского цеха ювелиров из коллекции Национального исторического музея Республики Беларусь. — 205

Чернышов С.В. Монетные украшения как элемент социальной истории (по материалам нумизматической коллекции Трубчевского краеведческого музея). — 209

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва доби середньовіччя.

 

Вітрик I.С, Павленко Л.В. Два західноєвропейських розп’яття ХIIІ ст. з Дніпропетровської області (технологічні аспект). — 220

Журухіна О.Ю. Намисто як елемент одягу (за матеріалами давньоруських пам’яток). — 227

Хардаев В.М. Грузинские перегородчатые мали из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины: работа мастеров Грузии или Византии? — 232

Чубур А.А., Турлакова Е.С. Новые находки древностей круга выемчатых «варварских» эмалей в междуречье Сейма и Десны. — 242

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва XVI-XX ст.

 

Березова СА. Потир з гербом В. Дуніна-Борковського з колекції МИСУ. — 248

Біляева C.O., Фіаїко О.С. Пряжки-пафти Карпато-Балканського регіону на пам’ятках Північного Причорномор’я. — 256

Протоиерей Маноле Брихунец. Икона Успения Пресвятой Богородицы из молдавского монастыря Каларашовка. — 265

Векленко А.В., Векленко В.О., Мiгульов О.В. Християнське срібло XIX ст. з Ігренського півострова. — 272

Дженкова Е.В. К вопросу об атрибуции некоторых чарок из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 279

Ковальова Н.М. Вотуми польських майстрів та фірм XVIII — поч. ХХ ст. — 292

Кондратикова Лилиана. Культовые церковные украшения XIX века (на примере Свято-Георгиевской церкви в Кишиневе). — 302

Малюк Н.И. Перстень «барского конфедерата» из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 307

Палатная С.Г. «Святой отче Иоасафе, моли Бога о нас». — 318

Попельницька О. Металеві хрести з фініфтями XVIII-XIX ст. роботи російських майстрів із зібрання НМІУ. — 327

Пуцко В.Г. Українські стаціонарні хрести XVI-XVII ст.: питання ґенези. — 332

Романовська Т.Ю. Шавуот: традиція, атрибути і пам’ятки ювелірного мистецтва (два унікальних экспоната з колекції Музею історичниих коштовностей України). — 343

Сердюк А.С. Редкие примеры применения подфондонной запечатлевающей фотографии в изделиях ювелирного искусства Российской империи. — 354

Удовиченко И.В. Потир с вкладной надписью Никифора Грибовского. — 361

 

Сучасне ювелірне мистецтво.

 

Сапфирова Н.Н., Сердюк А.С. Треугольная форма в произведениях современных мастеров ювелирного искусства. — 372

Вуколова Е., Полоз Т., Пономаренко О. О соблюдении современных таможенных правил при оформлении и провозе ювелирных изделий через государственную границу Украины. — 386

 

Вітаємо

 

С.М. Чайковський. — 392

Л.П. Олефіренко. — 394

В.М. Хардаєв. — 396

 

Наші автори. — 398

Список скорочень. — 402

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки». Київ, Музей історичних коштовностей України, 14-16 листопада 2012 р. Київ: 2013.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки».

Київ, Музей історичних коштовностей України, 14-16 листопада 2012 р.

// Київ: 2013. 378 с.

 

Вступне слово. — 3

 

З історії збереження культурної спадщини.

 

Станиціна Г.О. Листування Д.М. Щербаківського з П.П. Курінним. — 7

 

Художні традиції доби раннього заліза.

Пам’ятки ювелірного мистецтва.

 

Вакуленко Л.В. Античні геми з урочища Макартет. — 33

Величко Е.А. К вопросу об атрибуции шейной гривны из старых музейных фондов. — 42

Вертієнко Г.В. Скіфська клинкова зброя та авестійське karəta-. — 47

Грібкова Г.О., Булах Ю.Д. Рентгенофлуоресцентні дослідження скіфського золота на основі колекції МІКУ. — 69

Клочко Л.С. Гривни із зооморфними закінченнями зі скіфських поховань. — 76

Кропотов В.В. К датировке позднескифских золотых украшений из коллекции МИДУ. — 97

Русяева М.В. «Век Перикла» и школа Фидия в произведениях искусства из античных государств Северного Причерноморья. — 104

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Происхождение изображений со сцены боя на золотой накладке ножен меча из кургана Чертомлык (к 150-летию находок в кургане Чертомлык). — 124

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Мотивы древнегреческих скульптурных рельефов в живописи К.С. Петрова-Водкина (к 100-летию написания картины «Купание красного коня»). — 143

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва за доби середньовіччя (ІV-ХІV ст.).

 

Біляєва С.О., Фіалко О.Є. Прикраси з розкопок в Аккермані та Очакові: каблучки. — 155

Векленко В.О., Векленко А.В., Романков В.В. Сланцеві натільні хрести й хрестовміщені підвіски Новгородської Русі. — 163

Векленко В.О., Несправа М.В. Ставрографічний музей: ідея, проблеми, перспективи. — 175

Мадуров Д.Ф. Предметы Василицкого клада. Интерпретация. — 183

Мудрицька В.Г., Сита Л.Ф. Ще раз про борисоглібські скарби. — 194

Перелигіна О.І. Золотий емальований колт з колекції Львівського історичного музею: історія побутування та атрибуції. — 201

Рудика Н.М. До уточнення атрибуції персня зі старих колекцій МІКУ. — 214

Хардаев В.М. Византийские монеты X-XII вв. из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 218

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва ХV-ХХ ст.

 

Анцишкін І.В. Доля ювелірних виробів із Свято-Покровської церкви Нової Січі. — 231

Арустамян Ж.Г., Пуцко В.Г. Резной кипарисный крест 1681 г. из Московского Кремля. — 239

Березова С.А., Палатна С.Г. Золота табакерка з колекції МІКУ. — 257

Брель О.В. Гаптовані ікони ХVІІІ-ХІХ ст. з колекції музею Б. Хмельницького Національного історико-культурного заповідника «Чигирин». — 269

Дерев’янко Н.В. Прикраси XVІ-XVІІ ст. з археологічної колекції НІКЗ «Чигирин». — 276

Мальцева О.М. Паровая фабрика разных серебряных изделий И.Е. Заходера в г. Бердичеве. — 282

Попельницька О.О, Шевченко О.В. Дарунок мешканців Новочеркаська отаману Матвію Платову у зібранні Національного музею історії України. — 298

Романовская Т.Ю. Арон ха-кодеш в декоративном пространстве памятников еврейского искусства из коллекции МИДУ. — 308

Сергий Е.С. Ювелирное изделие киевского мастера М. Юревича из собрания Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. — 316

Старченко Е.В. Табакерка 1883 г. из нових поступлений в фонды Музея исторических драгоценностей Украины. — 327

Шевчук О.Е. Вышитая икона как образец ювелирного искусства из фондов Черкасского краеведческого музея. — 334

 

Ювелірне мистецтво сьогодення.

 

Сердюк А.С., Олексюк О.В., Лабунская Э.Ю., Устинова И.О., Филиндаш А.А., Кондрашов А.А., Кочегарова Н.Н. О титульно-заявленных ювелирных изделиях в 30-50 годах XX столетия. — 343

Сапфирова Н.Н. Украинское ювелирное искусство 60-х гг. ХХ — 10-х гг. ХХІ в. Ситуация и проблемы. — 350

 

Вітаємо ювілярів! — 367

 

Список скорочень. — 370

Наші автори. — 371

 

 


Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки».

Київ, Музей історичних коштовностей України — філіал Національного музею історії України, 18-20 листопада 2013 р.

// Київ: 2014. 500 с.

 

Вступне слово. — 3

 

З історії збереження культурної спадщини.

 

Станиціна Г.О. З історії музеїв Києва в 20-ті роки ХХ ст. (за архівними матеріалами). — 15

Векленко В.О., Несправа М.В. Відкриття Музею хреста на Дніпропетровщині. — 31

Ібрагімова Л.Р. Від скіфського золота до сучасних прикрас (огляд колекції з дорогоцінних металів Мелітопольського міського краєзнавчого музею). — 38

Быкова М.А. История коллекции драгоценных металлов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. — 51

 

Художні традиції доби раннього заліза. Пам’ятки ювелірного мистецтва.

 

Бессонова С.С., Сиволап М.П., Сиволап Л.Г. Налобная золотая пластина IV в. до н.э. из Поросья. — 63

Величко Є.О. Типологія браслетів з сарматських пам’яток Північного Причорномор’я. — 86

Грибкова А.А. Олень раннескифского времени на пластинах-аппликациях из скифских курганов Украинской лесостепи. — 101

Клочко Л.С. Нашийні прикраси скіф’янок (ланцюжки з окремих елементів). — 109

Клочко Р.В. Золоті прикраси з Мелітопольського кургану у фондах Мелітопольського міського краєзнавчого музею. — 130

Кропотов В.В. Датировка позднескифских золотых подвесок-лунниц из Предгорного Крыма. — 137

Мезенцева І.В. Бронзова прикраса з розкопок В.В. Хвойки біля села Пруси (с. Михайлівка) Черкаської області в експозиції НМІУ. — 145

Полидович Ю.Б. Структура и символика декора ножен скифских мечей V-IV вв. до н.э. — 152

Тарасенко Н.А., Вертиенко А.В. Скарабей в контексте погребального обряда скифо-сарматских племён (на материалах некрополя Илурата). — 170

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Особенности изображений со сцены боя на серебряной накладке горита из кургана Солоха. — 189

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Композиция на круглом фаларе из кургана Большая Близница. — 202

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва за доби середньовіччя (ІV-ХІV ст.).

 

Вакуленко Л.В. Майстерня черняхівського ювеліра з с. Сокіл на Подністров’ї. — 209

Вітрик І.С., Павленко Л.В. Про лімозькі емалі у київських зібраннях. — 220

Ієвлев М.М., Козловський А.О. Ікона св. Георгія з розкопок «Західного палацу». — 226

Пекарська Л.В. Забуті скарби Десятинної церкви (за розкопками Д.В. Мілеєва 1908 та 1910 рр.). — 237

Степаненко Н.О. Енколпіони з колекції хрестів Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького. — 250

Хардаев В.М. Наременные украшения конской узды конца X — ХI веков в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 268

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва ХV-ХХ ст.

 

Аблаева У.О. Классификация традиционных украшений крымских татар, а также глоссарий национальных ювелирных изделий. — 285

Березова С.А., Старченко О.В. Французьке срібло в колекції МІКУ. — 297

Боньковська С.М. Золотарські вироби богослужбового призначення як об’єкт наукового пізнання (термінологія, спроба типологізації, основні методи дослідження). — 310

Дерев’янко Н.В. Комплекс прикрас народного жіночого вбрання Чигиринщини кінця ХІХ — початку ХХ століття. — 328

Малюк Н.І. Деталь декору золотої митри з колекції МІКУ. — 334

Пак В.Ф. О ювелирном оформлении финифти в Ростове Великом во второй половине XVIII — ХIХ вв. (к обзору источников). — 342

Бартош А.Е., Палатная С.Г. История памятного серебряного венка (из фондов Музея исторических драгоценностей Украины). — 353

Попельницька О.О., Шевченко О.В. Шпага першої третини ХІХ ст. російського державного діяча Олександра Дмитровича Балашова в колекції НМІУ. — 368

Пуцко В.Г. Київський срібний хрест-мощовик 1671 р. майстра Федора Золотаря. — 386

Ралдугіна Т.П. Срібний вінок із Музею історичних коштовностей України — унікальна історична пам’ятка. — 394

Сергий Е.С. Иконографические особенности афонских и украинских деревянных резных крестов XVII-XVIII вв.: к вопросу атрибуции памятников (на материалах коллекции НКПИКЗ). — 410

Терещук О.М., Мироненко Т.І., Шевченко О.В. Вироби київського золотаря Івана Равича (1677-1762) в колекції НМІУ. — 421

Тихонова М.М. Мідна матриця для друку образу Богородиці Римської: спроба атрибуції. — 434

Удовиченко И.В. Исторические сюжеты на предметах немецкой торевтики (на примере стопы из коллекции МИДУ). — 444

Беляева С.А., Фиалко Е.Е. Серебряный дукач из раскопок в Белгороде-Днестровском. — 453

Шевчук Е.Е. Полковой сувенир 1911 г. «Брянцы — Орловцамъ» «1711-1911»: к 200-летию Орловского полка. — 459

 

Ювелірне мистецтво сьогодення.

 

Сапфирова Н.Н. Украинское камнерезное искусство конца ХХ — начала ХХI века. — 467

 

Нумізматика — наука і мистецтво.

 

Бойко-Гагарин А.С. Использование технологий ювелирного дела в фальшивомонетничестве в эпоху позднего Средневековья. — 479

Орлик М.В. Шедеври ювелірного мистецтва в пам’ятних монетах Національного банку України. — 482

 

Вітаємо ювілярів! — 489

 

Список скорочень. — 490

Наші автори. — 491

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки». Київ, Музей історичних коштовностей України — філіал Національного музею історії України, 10-12 листопада 2014 р. Київ: 2015.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки».

Київ, Музей історичних коштовностей України — філіал Національного музею історії України, 10-12 листопада 2014 р.

// Київ: 2015. 370 с.

 

Вступне слово. — 3

 

З історії культурної спадщини і створення музейних колекцій.

 

Бузько О.В. Архівні документи про повернення церковних цінностей в Україну. — 7

Сапфирова Н.Н. 160-летие со дня рождения Иосифа Абрамовича Маршака. — 15

Станиціна Г.О. Петро Курінний — сторінки біографії (за архівними матеріалами). — 23

Якубенко Е.А. Строки биографии И.Е. Дудника: к 100-летию со дня рождения. — 37

 

Художні традиції доби раннього заліза.

 

Бабенко Л.І. Золоті підвіски із Олександропільського кургану у колекції Харківського історичного музею. — 47

Бессонова С.С. Скифский дельфин. — 53

Величко СО. Бляшки — прикраси одягу у сарматів Північного Причорномор’я: типологія, походження, датування. — 64

Вертієнко Г.В. Щодо метафоричного образу стріли в іранському світі. — 75

Клочко Л.С. Декоративні елементи у костюмах скіфів. — 83

Ліфантій О.В. Дрібні пластинки із зображеннями членистоногих — прикраси одягу скіфів. — 100

Полидович Ю.Б. Грифон в скифской изобразительной традиции. — 107

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. О древнегреческих орнаментальных мотивах, встречающихся в эллино-скифской торевтике. — 127

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Интерпретация и истоки композиции на фаларе из кургана Большая Близница. — 141

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва доби середньовіччя.

 

Безкоровайна Ю.Г. Давньоруський скарб з Києва із зібрання Музею історичних коштовностей України: історія знайдення. — 149

Беляева С.А., Фиалко Е.Е. Матрица для изготовления поясной гарнитуры из Аккермана. — 154

Малюк Н.И. Алустонский клад: малоизвестные ювелирные изделия золотоордынского времени в фондах Музея исторических драгоценностей Украины. — 159

Пивоваров С.В., Ільків М.В., Калініченко В.А. Прикраси слов’янського населення Буковини (за матеріалами поселення VIII-X ст. в Рідківцях). — 169

Пуцко В.Г. Щитик золотої діадеми з перегородчастою емаллю, знайдений у Сіренську. — 181

Сита Л.Ф. До питання про скарб із розкопок М.О. Макаренка біля Чернігівського Спасу. — 185

Скиба А.В. Ремінні оздоби з Хацьківського скарбу: реконструкція комплектності та художньо-стилістичні особливості. — 190

Хардаев В.М. Геральдические поясные наборы в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 202

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва XVI-XX ст.

 

Аблаева У.И. Украшения крымскотатарского головного убора фес. — 221

Арендар Г.П. Євангеліє чернігівського полковника Якова Лизогуба. — 233

Бартош А.Є. Золоті шати ікони Успіння Божої Матері з ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври. — 238

Березова С.А. Гамбургське срібло з колекції Музею історичних коштовностей. — 246

Березовая С.А., Пуцко В.Г. Греческая серебряная рипида 1686 г. из Нежина. — 254

Боньковська С.М. Ґеорґійський потир. Архітектоніка і палеографічні особливості написів (Слова Господньої Установи) як важливі стильові ознаки евхаристійної чаші. — 263

Брель О.В., Шмиголь Л.О. Гаптована катапетасма XIX ст. з колекції музею Б. Хмельницького в Чигирині. — 272

Дерев’янко Н.В. Потир кінця XVII — середини XVIII ст. із фондового зібрання Національного історико-культурного заповідника «Чигирин». — 279

Мальцева О.Н. Атрибуция неизвестных клейм мастеров Киевской губернии. — 282

Мудрицька В.Г. Предмет юдаїки із зібрання Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського. — 294

Ноздрина Л.Ф. Болгарские женские украшения из серебра и меди конца XIX — начала XX вв. в фондах Бердянского краеведческого музея. — 297

Палатная С.Г. История серебряного блюда из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 306

Смирнова Н.К. Дукачи с нежинским бантом в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 314

Старченко Е.В. Мастер из квартала «Къуюмджы». — 318

Терещук О.В. Медальйони прочан XIX — початку XX століття із зображенням Архангела Михаїла в коллекції Національного музею історії України. — 326

 

Художнє отормлення зброї.

 

Мурзін В.Ю., Шлайфер І.В. Авторська зброя майстерні Віталія Шлайфера. — 335

Попельницька О.О. Буддійський символізм декору японського меча вакідзасі другої половини XVIII — XIX століття із зібрання Національного музею історії України. — 340

 

Ювелірне мистецтво сьогодення.

 

Сапфирова Н.Н. Украинское авторское искусство последней трети XX века как способ выражения творческой индивидуальности художников-ювелиров. — 357

 

Список скорочень. — 363

Наші автори. — 364

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки». Київ, Музей історичних коштовностей України — філіал Національного музею історії України, 9-11 листопада 2015 р. Київ: 2018.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки».

Київ, Музей історичних коштовностей України, 9-11 листопада 2015 р.

// Київ: «Фенікс». 2018. 314 с.

 

Вступне слово. — 3

 

З історії культурної спадщини. Видатні особистості в історії археології України.

 

Бузько О.В. Про роботу М.І. Вязьмітіної над «Мистецтвом Скіфії». Листи з Ленінграда. — 7

Станиціна Г.О. Архівні документи про долю Михайлівського Золотоверхого собору. — 15

 

Художні традиції доби раннього заліза.

 

Бабенко Л.И. О кузнечиках золотой пекторали из Толстой Могилы. — 37

Вертієнко Г.В. Попередня інтерпретація напису на піхвах меча з кургану біля села Велика Білозерка. — 45

Клочко Л.С. Дитячі вікові групи у скіфському суспільстві (символіка знімних прикрас). — 52

Полідович Ю.Б., Шаміна Т.П. Зображення скіфського дракона в колекції Музею історичних коштовностей України. — 69

Рукавишникова И.В. Общее и различное в декоре парадных мечей Евразии скифского времени. — 76

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Эллино-скифские гривны с окончаниями в виде голов птиц. — 89

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва доби середньовіччя.

 

Андрощук Ф.А., Строкова Л.В. Візантійські старожитності «Сирійської колекції» Б.І. та В.Н. Ханенків: культурно-історичний контекст. — 97

Малюк Н.И. Серебряные украшения конской узды из фондов Музея исторических драгоценностей Украины. — 109

Хардаєв В.М., Безкоровайна Ю.Г. Готські жіночі прикраси VI-VII ст. з колекції Національного музею історії України. — 117

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва ХVІ-ХХ ст.

 

Березова С.А., Деревʼянко Н.В. Потири з Чигиринщини середини ХVIII століття. — 131

Беляева С.А., Фиалко Е.Е. Ювелирные украшения из камней со средневековых памятников Северного Причерноморья. — 139

Дженкова О.В. Дамські сумочки кінця ХІХ — початку ХХ століття з колекції Музею історичних коштовностей України як витвори ювелірного мистецтва. — 145

Мироненко Т.І. Вкладна дарохранительниця запорозьких козаків 1762 р. у зібранні Національного музею історії України. — 158

Палатна С.Г. Євангеліє в окладі з вкладним написом до Михайлівського Золотоверхого монастиря. — 167

Савченко Т.М. Срібні скриньки для пахощів «бсамім» та їх місце у суботньому обряді. — 178

Березова С.А., Старченко О.В. Парадний набір австрійського посуду з колекції МІКУ. — 186

Шевченко О.В. Срібні ковші із збірки Національного музею історії України. — 195

Шевчук О.Е. Бронзовые предметы из воинской атрибутики Брянского и Орловского пехотных полков в коллекции Черкасского областного краеведческого музея. — 201

Шевчук О.Е. Александровские юбилейные ленты к знаменам Орловского и Брянского пехотных полков. — 205

 

Вивчення музейних колекцій.

 

Векленко В.О. Дукачеві й згардові хрести України в експозиції і фондах Музею Хреста. — 213

Горелик М.В., Мурзин В.Ю., Шлайфер В.Г. Об одной из коллекций тибетского оружия. — 218

Попельницька О.О. Японська парадна фітильна аркебуза XVII-XVIII ст. у зібранні Національного музею Історії України. — 226

Пискор Л., Русак В. Ювелірне мистецтво гуцулів в колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Йосафата Кобринського 18-20 ст. — 233

Степаненко Н.О. Деякі різновиди натільних хрестів з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького. — 243

Тихонова М.М. Хрести наперсні чотирьохкінцеві з криноподібним завершенням рамен із колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького. — 253

 

Ювелірне мистецтво сьогодення.

 

Луць С. Особливості розвитку стилю «романтичний авангард» у творчості класичного ювелірного дому «Лобортас». — 263

Пасічник Л.В. Творчість Віталія Хоменка в контексті новітніх пошуків художників-ювелірів України кінця XX — початку XXI ст. (до 70 річного ювілею митця). — 279

Сапфирова Н.Н. Объявления по случаю кончины киевского ювелира И.А. Маршака в газете «Кiевская Мысль» как ценный источник дополнительных биографических сведений. — 284

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Підвіска «Скарабей» Андрія Комарова. — 290

 

Грані музейної роботи.

 

Удовиченко І.В. Освітня функція музеїв і її реалізація в МІКУ. — 299

 

Список скорочень. — 307

Наші автори. — 308

 

 


Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки».

Київ, Музей історичних коштовностей України, 21-22 листопада 2016 р.

// Київ: «Фенікс». 2017. 236 с. ISBN 978-966-2523-32-4

 

Вступне слово. — 3

 

Отрощенко В.В. В.І. Бідзіля — дослідник давніх курганів. — 7

Борис Мозолевський — вчений і поет. — 14

 

З історії культурної спадщини.

Станиціна Г.О. Листи Федора Єрнста в особовому фонді Данила Щербаківського в науковому архіві Інституту археології НАН України. — 21

 

Художні традиції доби раннього заліза.

Бабенко Л.И. Шарнирные петли пекторали из Толстой Могилы. — 37

Білан Ю.О., Іваненко А.О. Досвід реставрації та реконструкції одного з вуздечкових наборів з кургану Товста Могила. — 48

Дерев’янко Н.В. Кам’яний брусок з ручкою в золотій оправі з кургану «Скіфська Могила». — 65

Клочко Л.С. Вбрання скіфських амазонок. — 71

Полидович Ю.Б. Пластина — обкладка горита из кургана первой половины V в. до н.э. у с. Ильичёво (Крым). — 89

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва доби середньовіччя.

Хардаев В.М. Шейная гривна в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины. — 111

Малюк Н.И. Генезис морфологических и семантических особенностей змеевидных колец золотоордынского времени в сравнительно-историческом контексте. — 119

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва XVI-XX ст.

Бартош А.Є. Маловідома пам’ятка ювелірного мистецтва з фондів національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. — 135

Березова С.А. Потир зі скиту Межигірського монастиря. — 144

Біляєва С.О., Фіалко О.Є. Монети з коштовних металів з розкопок Аккермана та Очакова. — 152

Брель О.В., Діденко Я.Л. Персні-печатки XVII ст. (випадкові знахідки з околиць Чигирина). — 160

Палатна С. Г., Сергій О.С. Євхаристичні сюжети на літургійних сосудах із зібрання Музею історичних коштовностей України. — 165

Сердюк А.С. Кондрашов А.А. К вопросу идентификации ювелирных изделий фирмы Лукачини. — 175

Синчук И.И. Тарель 1797 года из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь. — 186

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Медальйон ХІХ століття з колекції Музею історичних коштовностей України. — 196

Удовиченко І.В. Мистецька рефлексія історичних подій (на прикладі сувенірної ложки з колекції Музею історич их коштовностей України). — 203

Березова С.А., Фрасинюк О.Н. Срібні потири ніжинського майстра Давида Золотаря у колекції Музею історичних коштовностей України. — 211

Шевчук Е. Напрестольные оклады Евангелий из коллекции Черкасского областного краеведческого музея. — 220

 

Додатки.

Наші автори. — 231

Список скорочень. — 234

 

 


Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки». Київ, Музей історичних коштовностей України — філіал Національного музею історії України, 20-21 листопада 2015 р. Київ: 2018.

Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки».

Київ, Музей історичних коштовностей України, 20-21 листопада 2017 р.

// Київ: «Фенікс». 2018. 314 с. ISBN 978-266-2523-34-8

 

Вступне слово. — 3

 

Пам’яті видатних особистостей.

Полідович Ю.Б. Пам’яті Алли Олексіївни Моруженко: до 80-річчя від дня народження. — 7

 

З історії культурної спадщин.

Станиціна Г.О. Чернетки листів Д.М. Щербаківського про збереження культурних цінностей в його особовому фонді в Науковому архіві Інституту археології ПАН України. — 14

 

Художні традиції доби раннього заліза.

Бабенко Л.И. Конструкция и техника изготовления жгута гривны из Куль-Обы. — 30

Вітрик І.С. Золота пластина з ольвійської колекції Музею історичних коштовностей України. — 48

Клочко Л.С. Реконструкція головних уборів скіф’янок з сережками. — 56

Величко Є.О., Синьоокий С.В. Унікальна косметична ложка із сарматського поховання Соколової Могили: досвід реставрації. — 74

Полидович Ю.Б., Величко Е.А. Пластинки с изображением фигуры юноши из скифских комплексов. — 79

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Золоте намисто з підвісками у вигляді жолудів із поховання некрополя Німфея. — 98

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва доби Середньовіччя.

Біляєва C.O., Фіалко О.Є. Декоративні металеві накладки з розкопок Тягинського городища 2017 р. — 109

Стрельник М.О., Володарець-Урбанович Я.В. Дві ливарні формочки раннього середньовіччя із Волоського (матеріали експозиції НМІУ). — 116

Малюк Н.И. Уточнение атрибуции экспоната из фондов Музея исторических драгоценностей Украины. — 129

 

Пам’ятки ювелірного мистецтва XVII-XX ст.

Березова С.А. Козацькі потири з колекції Музею історичних коштовностей України. — 140

Березова С.А., Малюк H.I. Дослідження культових предметів у музейних колекціях: рідкісна монстранція з колекції МІКУ — філіалу НМІУ. — 147

Брель О.В., Діденко Я.Л. Турецькі печатки XVII ст. (з нових надходжень до фондів НІКЗ «Чигирин»). — 162

Ноздрина Л.Ф. Налобное украшение ногайской женщины из коллекции Бердянского краеведческого музея. — 169

Палатна С.Г. Ніжинський оклад 1686 року з колекції Музею історичних коштовностей України. — 176

Степаненко Н.О., Тихонова M.M. Три торашилди з колекції юдаїки Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького. — 185

Фрасинюк О.Н. Культурні цінності, повернуті Д. Щербаківським із Москви у 1922 році (ящик №1783, зібраний 23-24 серпня 1922 р.). — 198

 

Ювелірне мистецтво сьогодення.

Луць С.В. Ювелірство України нової доби: тенденції та методи творчості митців. — 210

Пасічник Л.В. Інтерпретації неокласичних стилів у сучасних ювелірних прикрасах українських митців-ювелірів. — 220

Триколенко С.Т. Дорогоцінні кольчуги Saturnine. — 233

Удовиченко І.В. Ювелірна драматургія Тетяни Калюжної. — 240

 

Загальні проблеми музеєзнавства.

Білан Ю.О., Онищенко О.А. Досвід формування віртуальної експозиції: методика, інструментарій та перспективи використання (на прикладі експозиції філіалу НМІУ — Музею історичних коштовностей України). — 249

 

Пам’ятаємо.

В.М. Хардаєв, О. Шарапата. — 258

 

Вітаємо!

І. Вітрик, І. Удовиченко, Ю. Білан. — 262

 

Додатки.

Наші автори. — 267

Список скорочень. — 270

 

 


 


Музейні читання.   ^

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки».

Київ, Музей історичних коштовностей України – філія Національного музею історії України, 20-21 листопада 2019 р.

// Київ: 2021. 168 с.

См. на academia.edu.

Вступне слово. — 3

 

Особистості в історії культури.

Клочко Л.С., Березова С.А. Історія Музею історичних коштовностей України в особистостях. Оксана Давидівна Ганіна. — 7

Іллінський А.О., Саєнко В.М. З листів Бориса Мозолевського до Олексія Тереножкіна та Варвари Іллінської. — 20

 

Вивчення музейних колекцій.

Білан Ю.О., Шевченко І.В. Золоті вироби скіфського часу з розкопок Л.П. Крилової на Криворіжжі у зібранні Музею історичних коштовностей України. — 37

Величко Є.О., Полідович Ю.Б. Колекція предметів скіфо-античного часу у зібранні Б.І. та В.Н. Ханенків: шляхи формування. — 60

Сергій О.С. Іконографія церковних чаш XVIII століття (на прикладах пам’яток колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника). — 81

Березова С.А. Срібні вироби віденських ювелірів XVII-XIX століття в колекції МІКУ. — 90

 

Художня обробка металу за доби раннього заліза.

Ільчишин В.В., Ольговський С.Я. Тимчасова ливарна майстерня скіфського часу на Львівщині і деякі питання металообробки в ранньому залізному віці. — 111

 

Ювелірне мистецтво сьогодення.

Барбалат О.В. Старовинна техніка гарячої емалі в умовах інтенсифікації виробництва ювелірних прикрас у творчості сучасного українського майстра Роіні Хуцидзе. — 119

Дрокін С.А. Сучасне ювелірне мистецтво. Традиції та інновації. — 127

Луць С.В. Художня емаль як мова формотворення в сучасному ювелірстві. — 136

Удовиченко І.В. Творчість художника-ювеліра Володимира Балибердіна: традиція в епоху змін. — 144

 

Вітаємо!

З любов’ю у серці (до ювілею Любові Степанівни Клочко). — 163

Оксана Терещук – ювіляр! — 165

 

Наші автори. — 166

Список скорочень. — 168

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наверх

главная страница / библиотека / обновления библиотеки