главная страница / библиотека / обновления библиотеки

Иван Маразов. Ритоните в древна Тракия. София: «Бъгарски художник». 1978. Иван Маразов

Ритоните в древна Тракия.

// София: «Бъгарски художник». 1978. 178 с.

 

аннотация: ]

Монографията предлага на читателя едно задълбочено изследване на тракийските ритони. Разгледани са не само ритони, намерени на територията на древна Тракия, но и в съседни области, както и такива, които в стилово отношение имат връзка с тракийските. В ръкописа е отделно място за едно кратко изследване върху възникването на ритоните в области със сходни исторически и икономически условия. Много внимание авторът отделя на грижливия стилов и иконографски анализ на тракийските ритони, нещо, което му е позволило да направи определени изводи за изкуството и религията на древните траки.

 

Съдържание

 

Увод. — 15

 

Глава I.

Разпространение на ритоните в древния свят. — 9

Глава II.

Описание и анализ на ритоните, намерени или произведени в Тракия. — 27

Глава III.

Място на ритоните в тракийската торевтика. — 115

Глава IV.

Функция на ритона в Тракия. — 129

Глава V.

Развитие на ритона в Тракия. — 139

 

Резюме и списък на илюстрациите на руски език. — 156

Резюме и списък на илюстрациите на английски език. — 162

Резюме и списък на илюстрациите на френски език. — 168

Резюме и списък на илюстрациите на немски език. — 173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наверх

главная страница / библиотека / обновления библиотеки