главная страница / библиотека / обновления библиотеки

Изследвания в чест на акад. Димитър Дечев по случай 80-годишнината му. София: Издание на Българската акдемия на науките. 1958. А.П. Манцевич

Бронзовые пластины из Прикубанья.

// Изследвания в чест на акад. Димитър Дечев по случай 80-годишнината му. София: 1958. С. 459-468.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наверх

главная страница / библиотека / обновления библиотеки