главная страница / библиотека / обновления библиотеки

Б.Н. Граков

Скiфи.

// Киïв: АН УРСР. 1947. 96 с.

 

См. файл, опубликованный отделом скифо-сарматской археологии ИА РАН.

Зміст

 

1. Свідчення античних письменників про Скіфію. Написи і монети. — 3

2. Географія Скіфії. — 7

3. Поява і зникнення скіфів. — 13

4. Суспільній устрій скіфів. Державна організація. — 28

5. Господарство Скіфії. — 34

6. Скіфська культура. Побут. — 54

7. Фольклор і мистецтво. — 76

8. Релігія скіфів. — 87

9. Післяслово. — 93

 

Література з історії і археології Скіфії. — 94

 


 

Література з історії і археології Скіфії.

 

І. Загальні праці невеликого обсягу.

 

1. A. Лаппо-Данилевский, Скифские древности, Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества, т. IV, СПБ, 1837, сс. 352-543.

2. М.И. Ростовцев, Эллинство и иранство на юге России, Петроград, 1918.

3. Ю.В. Готье, Очерки по истории материальной культуры Восточной Европы, М., 1928.

4. Акад. С.А. Жебелёв, Народы северного Причерноморья в античную эпоху, Вестник древней истории, 1938, I, сс. 149-163.

5. С.А. Семенов-Зусер, Скіфи-кочовники на території Північного Причорномор’я, Наукові записки Харківського державного педагогічного інституту за 1939 рік, №1, сс. 127-155.

 

II. Видання і дослідження довідкового характеру.

 

1. И.Е. Забелин, Древности Геродотовой Скифии, Материалы по археологии России, вып. 1 и 2, с атласом, СПБ, 1866, 1873.

2. А.А. Бобринский, Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы, т. I, 1887, т. II, 1894; т. III, 1901; СПБ.

3. Н.П. Кондаков и И.И. Толстой, Русские древности в памятниках искусства, тт. I, II, III, СПБ, 1889-1891.

4. Б.И. и В.И. Ханенко, Древности Приднепровья, Киев, т. II, 1899; т. III, 1900; т. IV, 1907.

5. Ellis H. Minns, Scythians and Greeks, Cambridge 1913.

6. Б.В. Фармаковский, Архаический период на юге России, Материалы по археологии России, вып. 34, П., 1914.

7. А.А. Спицын, Курганы скифов-пахарей, Известия Археологической комиссии, вып. 65, Петроград, 1918.

8. М.И. Ростовцев, Скифия и Боспор, Л., 1925.

9. G. Borovka, Scythian art, London, 1928.

10. М. Еbert, Südrussland, Beallexikon der Vorgeschichte, В. XIII, Berlin, 1929.

11. Б.Б. Пиотровский, История и культура Урарту, Ереван, 1944, гл. X и XVI.

12. Материалы к Всесоюзному археологическому совещанию, М., 1945, сс. 48-54.

 

Цей список ні в якій мірі не претендує на повноту. Число спеціальних і малих праць з порушених тут питань обчислюється багатьма десятками. Читач знайде в посиланнях та бібліографіях рекомендованих праць всю потрібну літературу.

 

 

 

 

 

 

 

 

наверх

главная страница / библиотека / обновления библиотеки