главная страница / библиотека / обновления библиотеки

Л.С. Гераськова. Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи. Київ: «Наукова думка». 1991. Л.С. Гераськова

Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи.

// Київ: «Наукова думка». 1991. 132 с. ISBN 5-12-002114-Х

 

Зміст

 

Передмова. — 3

 

Розділ I. Історія вивчення пам’яток. — 10

I.1. Початковий етап вивчення скульптури. — 10

I.2. Дослідження скульптури у другій половині XIX — початку XX ст. — 13

I.3. Дослідження скульптури в післяжовтневий і сучасний період. — 17

Розділ II. Характеристика джерел. — 21

II.1. Сучасний стан джерел. — 21

II.2. Про місця виготовлення і встановлення статуй. — 23

II.3. Територіальний розподіл джерел. — 31

Розділ III. Класифікація та генезис скульптури середньовічних кочовиків євразійських степiв. — 34

III.1. Огляд існуючих класифікацій. — 34

III.2. Вибір основи класифікації. — 36

III.3. Класифікація скульптури. — 37

III.3.1. Перший етап. Описання різних видів статуй. — 31

III.3.2. Другий етап. Класифікація. — 39

III.3.3. Третій етап. Статистичний аналіз і генезис скульптури середньовічних кочовиків євразійських степів. — 45

Розділ IV. Аналіз пропорцій і традицій скульптури середньовічних кочовиків Східної Європи. — 54

IV.1. Завдання аналізу. — 54

IV.2. Система відбору ознак. — 55

IV.3. Основні методи статистичного аналізу пропорцій скульптури. — 57

IV.3.1. Коефіцієнт кореляції Пірсона rxy. — 58

IV.3.2. Критерій перевірки рівності середніх значень ознак. — 61

IV.3.3. Критерій Колмогорова-Смирнова (критерій λ). — 62

Розділ V. Етнічна і хронологічна атрибуція статуй середньовічних кочовиків степів Східної Європи. — 66

V.1. Аналіз статуй масиву А. — 67

V.1.1. Відбір ознак для аналізу. — 67

V.1.2. Порівняльний аналіз ознак та етнічна атрибуція європейських статуй масиву А (Ає). — 74

V.1.3. Хронологія європейських статуй масиву А. — 77

V.2. Аналіз статуй масиву В. — 79

V.2.1. Етнічна атрибуція статуй масиву В. — 79

V.2.2. Хронологія статуй масиву В. — 81

V.2.3. Виділення локальних варіантів у скульптурі масиву В. — 82

V.3. Аналіз статуй масиву С. — 89

V.3.1. Відбір і аналіз ознак. — 91

V.3.2. Еволюція і хронологія статуй. — 94

 

Висновок. — 98

 

Додатки. — 102

І. Обробка даних по скульптурі на ЕОМ. Складання банку даних. — 102

II. Таблиці характеристик статуй. — 108

III. Розрахунок коефіцієнта кореляції Пірсона (rxy) і його інтерпретація. — 110

IV. Поля розсіювання значень парних ознак. — 113

V. Довірчі області для середніх значень ознак. — 113

VI. Критерій Колмогорова-Смирнова або критерій лямбда.
Альбом скульптур, що розпиляються у монографії. — 118

 

Література. — 122

Список скорочень. — 129

 

 

 

наверх

главная страница / библиотека / обновления библиотеки