/  /   / 

.. .       .   .: ,  . 1966. ..


.

// .: , . 1966. 120 .+ .

 


.

 

, : ]. , , , .

 

-, . . . 1875 . , 1875, . XXXII .; 1876, , . 5 ., . I-II.

 

-, . - - , .  . (. . .). . . 1885 . , 1882-1888, . XCI; , 2, . 126, . 107, 108.

 

( .  . (. .). . . 1851 ., 1852-1854 . ..  1855-1856 . . 1853 . ., 1855, . 50 ., . 22-56; , 1859; . IV .; , I, . 1-25, . . 1, 24, 25, . , I-XXI; , VII, 1895, . 24 .; . I-XVI (.. ); , 2, . 90 ., . 73-89.

 

, . . (. . .) . . 1896 . , 1897, . 79, . 186; MAP, 32, . 25 ., . III.

 

, . - . (. .). ..  1897 . , 1897, . 133 ., . 257-269.

 

, .  (. .). ..  ..  1864 ., ..  1865-1868 ., .  1883 ., ..  1884, 1885 . , 1864, . IV-X; 1865, . III, ., . 5 ., . I-VI; 1866, ., . 5 ., . I-II; 1868, . V .; 1860, . 5 ., . I-IV; 1882--1888, . XXXVIII, LXXXXIV; . . . ., 1873; , . 10-29, . 1-5, . IV-VI; VII, 2, 4; VIII-X; XI, 1; , 1, . 109 ., . 23, 43, 45, 55, 66-68, 75, 81, 84, 91, 99-103, 124-127.

 

. .

 

, (. .). ..  1903 . 19. , 19035 . 75, . 139-153.

 

, .  (. ) . (. .). ..  1959[1859] . , 1859, . VI; , 2, . 29 ., . . 29, 42, . , I; XII, 1, 3, 4, 6, 8, 9; , 2, . 101, . 90.

 

. .

 

, .  . (. .). ..  1891 ., ..  1897 . , 1891, . 73, . 53; 54; 1897, . 31, . 94-102; , 19, . 168 ., . 4; 36-41, . XIII, 1-28; XIV, 31; XV, 1-3, 4-6, 9-11, 39.

(89/90)

 

-, (. . ) - . 1 2, ..  1892 . , 1892, . 6 ., . 4, 5, 6.

 

, (. .). ..  1912-1917 . , 1912, . 57 ., . 84, 85; 1913-1915; . 148 ., . 229-236; , 65, . 1 ., . 1; MAP, 37, . 66, . 34.

 

, . (. ). ..  1901 ., ..  1908-1914 . , 1911, . 150; 1908, . 129, . 185, 186; 1909-1910, . 141 ., . 210; , 35; . 86 ., . 1-30, . V; 56, . 225 ., . 1-60; , 1912, . 61 .; 1913-1915 . 171.

 

, . (. . .). . , . ..  1903 1904 . , 14, . 5 ., . 1-80; 17, . 77 ., . 1-39.

 

, . ..  1890 . , 1890, . 4 ., . 1-3; MAP, 37, . 40; . IX.

 

, . (. . .). ..  1901-1902 . , . 51 ., . I, . I, III.

 

, , (. .). ..  1888 . , 1882-1888, . CCXVI ., MAP, 13 (. - . ).

 

. -.

 

, (. .). ..  1903 . ..  1904 . , 1903, . 168; 1904, . 85 ., . 134-160.

 

, . , . 1839 . , . XIX, . IV, 2; XVIII, 6; XXVII, 16, 17; XXVIII, 4, 8; VII; XXXIV, 2.

 

, (. .). 1, .. 1897 . , 1897, . 11 ., . 42-48.

 

, . (. .). ..  1860 . , 1860, . VII .; , 2, . 43 ., . ; XXIII; XXIV; XXV; , 2, . 43 ., . 91, 92; .. -. . . . , 15, 1939, . 63 .

 

. .

 

, pp.  . 2. ..  1895 . , 1895, . 17 ., . 32-34.

 

-, . . 1830 . , , . ..  1875 . , . XXXII, . II, 1-3; VIII, 1, 2; IX, 1; XIII, 1-3; XIX, 1, 4; XX, 6, 9, 11; XXV; XXVI, 2, 3; XXVII, 10; XXVIII, 8; XXX, 7, 9, 10; XXXI, 7; XXXII, 1, 2; XXXIII, 1; XXXIV, 1-4; XXXV, 4-6; XXXVII, 1; LXI, 7, 11-13; LXXIX, 1, 2, 7-10, 13, 14, 17; LXXX, 14, 19; LXXXIII; LXXXIV; . , . 2, , 1848, . 29 .; , 2, . 35 ., . 1, 20, 34, 38, 44, 64-72, 117-120, 125, 126, 130, 131, 135, 144; , 1875, . XXXI.

 

, . .  . (. .). ..  1911 . , 1911, . 33 ., . 61-63.

 

. .

 

. .

 

, . (. .). 2. ..  1915 . , 1913-1915, . 136 ., . 222, 275.

(90/91)

 

, . (. ., .). . . 1870 ., ..  1889 . , 1889, . 29 ., . 12; MAP, 32, . 36 ., . 16-18, . IV.

 

, . , 1954 . .. . . . , . 5. , 1955, . 23 .; .. . . , 2 (52). , 1955, . 191 .

 

, . .  (. ) . (. .). ..  1763 ., ..  1894 . .. . . , 1764, , . 497 ., , XII, . 1-2, 1901, . 270 . (.. ); MAP, 31, . 1-23, . 1-14, . I-V.

 

, (. .). . . .  1876 . , 49, . 133 ., . X-XIII (.. ).

 

, . (. .). 1. ..  ..  1916 . , 1916, 12, . 1 . (.. ).

 

, .  (. ) . : . 1866 ., ..  1867, ..  ..  1876 ., .  1878-1880 . , 1867, . XVI, . V, 1; 1968, . I, 1-4, V, 1, 3, 4; VI; 1876, . VIII ., 1877, . 220, . . 222, 223, 228-234, 240, . III; , 69, . 5-107, . 1-51 (.. ).

 

, .  . (. .). ..  1891-1894 ., ..  1902 . , 1891, . 72; 1892, . 2; 1893, . 7; 1894, . 9 .; . 62 ., . 128-132; 1903, . 166, . 323; , 19, . 157 ., . 1-35, . XIV; , VI, . VI, 473-498.

 

, .  . (. .). ..  1961 ., . . 1862 . , 1861, . VIII .; , 2, . 62 ., . ; XXVI, 8, 10, 13, 14, 16-18; , 2, . 114.

 

, .  . ..  1858 . , 1859, . 1, . 5 ., 2, . 30 ., . I-III; V, 1-6; 1878-1879, . 40, . III, 1-3; , . XXXIV, 2; , 2, . 40.

 

, . (. ). ..  1959 . , 1961, 1, . 150 ., . 1-15.

 

, . - . (. ). ..  1897 . , 1897, . 133 ., . 270.

 

, . (. .). ..  1914 . , 1913-1915, . 132 ., . 218-221.

 

, . (. ., .). 4. .  1887 . , II, . 138 ., . 18, . XVI-XIX; , . 71 ., . 17-33.

 

, (. .). ..  1875, 1876, 1878 . , 1875, . IV .; 1876, . III . ., . 5, 115, 118, 122, 127, 129, 133-138, 147-149, 219, . . 123-127, 131-137, . I, 1-5; II, 2-9, 15-22, III, 1-36; IV; 1877, . 6 ., . . 5-9, 13, 14, . I, 1-4; II; 1878,

(91/92)

1879, . VII, VIII, . . 120-134, . 2, 4, 5; . IV; V; 1880, . 95, . IV, 11-18; 1881, . 5 ., . . 7, . I, 1-4; , 2, . 117 ., . 102-105.

 

, .  . (. .). ..  1912, 1913 . , 1912, . 40 ., . 54-64; 1913-1915; . 104 ., . 173-217; , 47, . 96 ., . II, III; . 50, . 192 .; , 1919, (); 1914, (); , II, . 23, . IV-IX.

 

, .  (. . ) . . ..  1891 . , 1891, . 76 ., . 56-58; , , , 1957, . 155 ., . 1-19 ().

 

-, . . , 81. .. , 1870 . , 1870-1871, . XX .

 

. .

 

, (. .). ..  1898, 1908, 1909 . , 1898, . 29 ., . 42-47, . . 32; 1908, . 118, . 166-169; 1909-1910, . 147 ., . 211-219; MAP, 31, . VI, 1; XII, 4-6 (); , II, . 193 ., . XV ().

 

- , (. .). 2. ..  1903 . , 1903, . 69, . 127.

 

, . .

 

, . . 1896 . , 1896, . 82 ., . 336-338; MAP, 32, . 1 ., . I ().

 

, , .  . (. .). ..  1867, 1868 . , 1867, . XIX; 1868, . XIV .; , 2, . 115 ., . 99-101.

 

-, . . . 1913 . , 63, . 31 ., . 6, 11, 17, 18, . III ().

 

, . 1910-1915 . , VIII, . 9 ., . 1-42 (); MAP, 34, . 79 ., . I-III; V, 2 ().

 

, - . (. .). ..  1862, 1863 . , 1862, . XVI .; 1863, . III; , 2, . 74 ., . . 81, 82, 92, 108, 109, 114, 118, . XXVII .; , I, . 71 . (); , 2, . 105 ., . 93-98; , . 46 ., . 10, ; 17, , ; 22, () .

 

, .  . (. .). .  1898, ..  1909, 1910 . , 1898, . 26 ., . 24-41, 143; 144; 1909-1910, . 127 ., . 190-202; , 19, . 96 ., . 32-72.

 

. (. . .). ..  1889-1891 . , 1889, . 17 ., . 8-10; 1890, . 14 .; . 6-11; 1891, . 69 ., . 43-52.

 

. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /  /   /