● главная страница / библиотека / обновления библиотеки

М.І. Вязьмітіна. Золота Балка. Поселення сарматського часу на Нижньому Дніпрі. Київ: 1962. М.І. Вязьмітіна

Золота Балка.

Поселення сарматського часу на Нижньому Дніпрі.

// Київ: 1962. 240 с.

 

аннотация: ]

В монографії описується скіфо-сарматське поселення II ст. до н.е. — II ст. н.е. біля с. Золотої Балки на нижньому Дніпрі. Відтворюється історія цього поселення, заняття жителів, їх побут, суспільний лад, вірування, торгові і культурні звʼязки з античними причорноморськими містами та сусідніми племенами. Написана на підставі результатів багаторічних розкопок.

Розрахована на істориків і археологів, музейних працівників, викладачів та студентів.

 

Зміст

 

Північне Причорноморʼя на рубежі нашої ери. — 3

 

Розділ І. Історія вивчення городищ нижнього Дніпра. — 14

Розділ II. Будівельні споруди. — 23

Топографія поселення. — 23

Оборонні стіни. — 25

Житлові та господарські будівлі. — 31

Будинки раннього періоду життя поселення. — 95

Загальна характеристика будівництва. — 105

Розділ III. Господарство. — 114

Сільське господарство. —

Ремесло. — 118

Розділ IV. Торгові звʼязки з причорноморськими містами. — 146

Амфорна тара. — 146

Тонкостінний посуд. — 168

Речі туалету та прикраси. — 197

Вироби образотворчого мистецтва. — 199

Розділ V. Вірування. — 208

Культові речі. — 208

Погребний обряд. — 217

 

Висновки. — 219

 

Список скорочень. — 237

 


 

Список скорочень.   ^

 

АММУ — Археологічний музей Московського державного університету.

АП — Археологічні памʼятки УРСР.

ВГМГ — Вестник Государственного музея Грузии.

ВДИ — Вестник древней истории.

ВЛУ — Вестник Ленинградского государственного университета.

ВМУ — Вестник Московского государственного университета.

ВОКК — Вісник Одеської комісії краєзнавства.

ВССА — Вопросы скифо-сарматской археологии.

ДЕ — Державний Ермітаж.

ДІМ — Державний історичний музей.

ДМОМ — Державний музей образотворчого мистецтва.

ДП — Древности Приднепровья.

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.

ЗДКІАМ — Збірник Дніпропетровського краєзнавчого історико-археологічного музею.

ЗООИД — Записки Одесского общества истории и древностей.

ЗПМ — Збірник Полтавського музею.

ІА — Інститут археології АН УРСР.

ИАК — Известия Археологической комиссии.

ИБАИ — Известия на Болгарский Археологически Институт.

ИГАИМК — Известия Государственной академии истории материальной культуры.

ИМФ — Известия Молдавского филиала Академии наук СССР.

ИУФАН — Известия Узбекистанского филиала Академии наук СССР.

КІМ — Київський державний історичний музей.

КСИА — Краткие сообщения Института археологии АН УССР.

КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР.

ЛВІА — Ленінградський відділ Інституту археології АН СРСР.

ЛДУ — Ленінградський державний університет.

ЛХМ — Летопись Херсонского музея.

МДУ — Московський державний університет.

МАЕ — Музей антропології і етнографії.

(237/238)

МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.

MIA — Московський інститут археології АН СРСР.

ОАК — Отчёт археологической комиссии.

ОАМ — Одеський археологічний музей.

ОДУ — Одеський державний університет.

ОМ — Ольвійський музей.

ПИМК — Проблемы Института материальной культуры.

ПОДУ — Праці Одеського державного університету.

СА — Советская археология.

СБ — Скифия и Боспор.

Смела — А. Бобринский, Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы, СПб., 1887.

СЭ — Советская этнография.

ТОПК — Труды отдела истории первобытной культуры.

ТрАС — Труды археологического съезда.

ХМ — Херсонский музей.

AI — Ancient India.

АН — Archaeologia Hungarica.

BCH — Bulletin de Correspondance Hellenique.

IOPSE — Inscnptiones orae septentrionahs Ponti Euxini.

ІДАІ — Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts.

MAKW — Mitteilungen der Altertumskommission für Westfalen.

MAIV — Materiale Arheologice provină Istoria Veche a RPR.

MCA — Materiale şi Cercetări Arheologice.

Mon-Ancyr — Monumentum Ancyranum.

PZ — Praehistorische Zeitschrift.

SC — В.В. Латышев, Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе Scythiса et Caucasica.

SCIV — Studii şi Cercetări de Istorie Veche.

 

 

 

 

 

 

 

наверх

главная страница / библиотека / обновления библиотеки